1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giọt nước mắt chảy ngược

Cuộn trang

1. Mặc [Em] dù đầu ấp tay [G] gối thì [D] tâm trí của em [G] vẫn không thuộc về [Em] anh Lương [Am] tâm em đổi thay, bởi vì [C] em thích [D] vui hơn là [Em] yêu Vì [C] đời là thế, tiền [Bm] bạc vật chất [D] đã thay lòng con [Em] người. 2. Cuộc [Em] sống mấy ai hiểu [G] được đâu là [D] ngay đâu là sai [C] lầm [Em] Nếu biết trước anh thà không [Am] mơ, anh thà không [G] yêu Thì giờ [Bm] đây anh có bối [D] rối cũng chỉ là [Em] qua đường. ĐK: [G] Giọt nước mắt chảy [Bm] ngược, đã làm [D] anh tổn thương rất [Em] nhiều [G] Giọt nước mắt chảy [Bm] ngược, hỏi tại [D] sao em không công bằng với [Em] anh [G] Giờ em đã hai [Bm] mặt, bỏ đi thật [D] xa vô tư bình [Em] thường [G] Giờ em đã quay [Bm] về, biết đắng biết [D] cay trút lấy tình [Em] đời.

Video hướng dẫn