1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giọt nước mắt cho quê hương

Cuộn trang

1. Giọt nước mắt [E7] thương con con ngủ mẹ [A] mừng Giọt nước mắt [D] thương sông ấp ủ rêu [F#m] rong Giọt nước mắt [Bm] thương đất, đất cằn cỗi [E7] bao năm Giọt nước mắt thương dân, dân mình phận [E7] long đong 2. Giọt nước mắt thương mây, mây ngủ trên [A] ngàn Giọt nước mắt [D] thương cây, cây ngả trên [F#m] non Giọt nước mắt [Bm] thương anh, khô dòng máu [E7] châu thân Giọt nước mắt quê hương, ôi còn chảy [A] miên man ĐK: [D] Ôi dòng nước mắt [F#m] chảy hoài Dòng nước [E7] mắt đời đời Giọt nước mắt [A] thương ai [D] Ôi dòng nước mắt [F#m] trong tim Chảy lai láng [E7] vào hồn Nửa đêm gọi [A] đến mình 3. Giọt nước mắt thương [E7] chim, chim bỏ ra [A] rừng Giọt nước mắt [D] thương đêm, đêm đầy [F#m] sẽ tan Giọt nước mắt [Bm] thương em trên vận nước [E7] điêu linh Giọt nước mắt không tên xin để lại [A] quê hương

Video hướng dẫn