1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giọt sầu trinh nữ

Cuộn trang

1. Khi yêu mới [E7] biết tình yêu [Am] là buồn [F] Khi thương mới thấy sầu thương [Am] là nguồn Người [C] chỉ là mộng đời [F] tôi Người [Dm] chỉ là lệ mà [G] thôi Cho sầu trinh nữ [E7] khôn nguôi 2. Men yêu thấm ướt tình duyên [Am] nghẹn ngào [F] Ngây thơ rũ cánh hồn vương [Am] lệ sầu Người [C] đã dệt mộng vào [F] ta Ðời [Dm] chỉ vì nghèo mà [G] xa [E7] Người ơi! Hỡi [Am] người! ĐK: Với [G] nhau trong phút [Dm] giây Rồi [F] xa vời đó [G] đây Cho lòng bùi ngùi [E7] riêng ai? [Am] Đến [G] nhau đem thiết [F] tha Rồi [Dm] đôi đường cách [G] xa Chỉ [E7] còn bẽ bàng [Am] mình ta 3. Thương ai, ai [E7] biết được tâm [Am] hồn này? [F] Duyên đâu đưa đến để duyên [Am] phụ người Tình [C] chỉ là hạt lệ [F] rơi Ðời [Dm] chỉ là bể sầu [E7] thôi Thì xin cúi xuống [Am] ngậm ngùi

Video hướng dẫn