1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giọt sầu trong mắt ai

Cuộn trang

Từ khi xanh [E7] tóc biết mơ mộng [Am] yêu Đôi vai gánh [F] nhớ thương như còn [Am] thiếu Tâm tư viết [E7] tên u sầu da [G] diếc Tháng [E7] ngày mang thân đoạ đầy Ôi [G] đời nay vẫn trắng [Dm] tay Thời gian chưa [E7] xoá, dấu yêu còn [Am] đây Sau lưng vết [F] tích, thơ ngây nằm [Am] chết [B7] Đêm đêm vẫn [E7] ôm thương trời thương [G] nhớ Những [E7] vì sao rơi cánh dài, hay giọt sầu trong [Am] mắt ai Nhiều khi đi [G] trong lòng [C] phố, như [Dm] đi trong [F] cuộc đời [Am] buồn Con đường sỏi [C] đá, đen [Dm] sâu, con [F] đường riêng cho [Am] tôi Vì [E7] ngày xưa lầm [G] lỗi, nên [E7] mang mãi đau [Am] này Làm sao tôi [E7] vớt nhớ thương [Am] chìm sâu Trong ao nuối [F] tiếc, hoang vu [C] biển đó [B7] Đôi ta mãi [E7] mê, hai người hai [G] lối Những [E7] chiều hoang sơ tiêu điều, anh còn chìm trong [Am] bể yêu

Video hướng dẫn