1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giọt sương và chiếc lá

Cuộn trang

Nhẹ nhàng tia [G] nắng mai xoá [C] tan sương [Em] mờ Nhẹ nhàng cơn [C] gió đưa cuốn đi lá [G] sầu Đọng lại đây chút [C] buồn hạt sương trắng sau màn [G] đêm Đọng lại đây chiếc [C] lá vương trên thân [G] gầy [Em] Dòng thời gian quá [C] nhanh khiến cho sương [Em] buồn Mà đời còn như mãi [C] đây nắng mai sẽ [G] về Rồi màn đêm cũng [C] nhường ngàn tia nắng tan vào [G] nhau Đêm mang đi chút yêu cho chiêc [D7] lá kia héo [G] khô Sương tan đi vội [D7] vã Lá buồn vì nắng [G] đến đã mang giọt [D7] sương đi mau Đã qua những êm [Em] đềm khi trong màn đêm hương có [D7] nhau Rồi nắng kia sẽ phai dần. Lá buồn giờ sẽ [G] ấm khi sương lại [D7] vây quanh đây Sẽ sống trong đêm với [C] hương tình, Với ân ái mặn nồng của những giọt [D7] sương Và chiếc lá hết [G] buồn

Video hướng dẫn