1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giọt tình

Cuộn trang

1. Biết đến bao giờ tình yêu [Am] bắt đầu [F] Từ ngày hôm trước đến những ngày [E7] sau [Am] Nhớ nhớ thương thương cũng chỉ là [Dm] yêu [G] Mà sao năm tháng rối bời trong [C] tôi [E7] 2. Biết đến khi nào tình yêu [Am] ấm nồng [F] Và tình yêu đó sẽ đến bao [E7] lâu [Am] Nhớ quá đi thôi mối tình chờ [Dm] mong [G] Từng đêm thao thức hết mộng rồi [C] mơ ĐK: [Am] Yêu! [Dm] Yêu! Ôi tình yêu [C] đó sao nghe [E7] đắng cay [Am] Yêu [Dm] yêu! Ôi tình yêu [E7] đó tháng năm [Am] dọa đày [Dm][Am] * Ôi tình [G] yêu! Ôi tình [F] yêu Ôi tình [Am] yêu tình yêu [C] đó Vẫn hoài trong [Dm] tôi nỗi đam mê [Am] này Ôi tình [G] yêu! Ôi tình [F] yêu Ôi tình [Am] yêu tình yêu [C] đó Vẫn hoài trong [Dm] tôi [E7] những giọt tình [Am] say

Video hướng dẫn