highlight chords
				                         
Intro: [D][A]/C#[Bm][G]A x3 
 

     
Guitar 2: 
                        
e|-3-2-0-2--3-2-0--2--0--3-2-0-2--3-2-0-----0-| 
                        
B|---------------------------------------3----| 
                        
G|--------------------------------------------| 
                          
D|--------------------------------------------| x2 
                        
A|--------------------------------------------| 
                        
D|--------------------------------------------| 
 

 

     
Verse 1: 
 

  [D]      
I come home in 
      [A]   
the morning light 
     [Bm]  
My mother says 
          
When you gonna live 
    [G]   [A] 
Your li fe righ t 
  [G]       
O h mother dear 
       
We"re not the 
        
fortunate ones 
    [Bm]   
And girl s they 
 [A]     [G] 
w anna have f un 
     [Bm]  
Oh girls just 
 [A]       
w anna have fun 
 

 

              
Interlude: [D][A]/C#[Bm][G]A 
 

     
Guitar 2: 
                        
e|-3-2-0-2--3-2-0--2--0--3-2-0-2--3-2-0-----0-| 
                        
B|---------------------------------------3----| 
                        
G|--------------------------------------------| 
                        
D|--------------------------------------------| 
                        
A|--------------------------------------------| 
                        
E|--------------------------------------------| 
 

     
Verse 2: 
 

  [D]       
T he phone rings 
       
In the middle 
   [A]   
of the night 
     [Bm]  
My father yells 
         
What you gonna do 
    [G]  [A] 
With yo ur li fe 
  [G]      
O h daddy dear 
     
you know 
       
You"re still 
      
number one 
     [Bm]  
But girls They 
 [A]     [G] 
w anna have f un 
     [Bm]  
Oh girls just 
 [A]     
w anna have 
 

    
Chorus: 
 

  [D]       
T hat"s all they 
       [Bm]   
really want S ome fun 
 [D]        
W hen the working 
         
day is done Girls 
    [A]    [G] 
They wan na have f un 
     [Bm]  
Oh girls Just 
 [A]       
w anna have fun 
 

               
Interlude: [D][A]/C#[Bm][G]A x3 
 

     
Verse 3: 
 

  [D]       
S ome boys Take 
         
a beautiful girl 
 [A/C#]     [Bm] 
A nd hide her a way 
       
From the rest 
       
of the world 
  [C]          
I want to be the one 
          
To walk in the sun 
     [Bm]  
Oh girls they 
 [A]     [G] 
wa nna have f un 
     [Bm] 
Oh girls j ust 
  [A]    
wan na have 
 

        
(Repeat Chorus) 
 

    
Bridge: 
 

 [D]        
w anna they wanna 
       [Bm]   
wanna have fu n girls 
    [D]    
wanna ha ve just 
       
the one just 
     [Bm] 
the one j ust 
      
the one just 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Girls Just Wanna Have Fun - Miley Cyrus

				                         
Intro: [D][A]/C#[Bm][G]A x3 
 

     
Guitar 2: 
                        
e|-3-2-0-2--3-2-0--2--0--3-2-0-2--3-2-0-----0-| 
                        
B|---------------------------------------3----| 
                        
G|--------------------------------------------| 
                          
D|--------------------------------------------| x2 
                        
A|--------------------------------------------| 
                        
D|--------------------------------------------| 
 

 

     
Verse 1: 
 

  [D]      
I come home in 
      [A]   
the morning light 
     [Bm]  
My mother says 
          
When you gonna live 
    [G]   [A] 
Your li fe righ t 
  [G]       
O h mother dear 
       
We"re not the 
        
fortunate ones 
    [Bm]   
And girl s they 
 [A]     [G] 
w anna have f un 
     [Bm]  
Oh girls just 
 [A]       
w anna have fun 
 

 

              
Interlude: [D][A]/C#[Bm][G]A 
 

     
Guitar 2: 
                        
e|-3-2-0-2--3-2-0--2--0--3-2-0-2--3-2-0-----0-| 
                        
B|---------------------------------------3----| 
                        
G|--------------------------------------------| 
                        
D|--------------------------------------------| 
                        
A|--------------------------------------------| 
                        
E|--------------------------------------------| 
 

     
Verse 2: 
 

  [D]       
T he phone rings 
       
In the middle 
   [A]   
of the night 
     [Bm]  
My father yells 
         
What you gonna do 
    [G]  [A] 
With yo ur li fe 
  [G]      
O h daddy dear 
     
you know 
       
You"re still 
      
number one 
     [Bm]  
But girls They 
 [A]     [G] 
w anna have f un 
     [Bm]  
Oh girls just 
 [A]     
w anna have 
 

    
Chorus: 
 

  [D]       
T hat"s all they 
       [Bm]   
really want S ome fun 
 [D]        
W hen the working 
         
day is done Girls 
    [A]    [G] 
They wan na have f un 
     [Bm]  
Oh girls Just 
 [A]       
w anna have fun 
 

               
Interlude: [D][A]/C#[Bm][G]A x3 
 

     
Verse 3: 
 

  [D]       
S ome boys Take 
         
a beautiful girl 
 [A/C#]     [Bm] 
A nd hide her a way 
       
From the rest 
       
of the world 
  [C]          
I want to be the one 
          
To walk in the sun 
     [Bm]  
Oh girls they 
 [A]     [G] 
wa nna have f un 
     [Bm] 
Oh girls j ust 
  [A]    
wan na have 
 

        
(Repeat Chorus) 
 

    
Bridge: 
 

 [D]        
w anna they wanna 
       [Bm]   
wanna have fu n girls 
    [D]    
wanna ha ve just 
       
the one just 
     [Bm] 
the one j ust 
      
the one just 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com