1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giữ đời cho nhau

Cuộn trang

Ơn [A] em thơ dại từ [Gm] trời
Theo ta [C#7] xuống biển vớt đời ta [E7] trôi.
Ơn [Bm] em dáng mỏng mưa [E7] vời
Theo ta lên [Bm7] núi về đồi yêu [A] thương.
Tạ ơn [E7] em tạ ơn [A] em.

Ơn [D] em ngực ngải môi [A] trầm
Cho ta cỏ [F#m] mặn trăm lần lá [A] ngoan.
Ơn [E7] em hơi thoảng chỗ [C#m] nằm
Dấu quanh dấu [Abm7] quẩn nỗi buồn một [A] nơi.
Tạ ơn [E7] em tạ ơn [A] em.

Ơn [F#m] em tình những mù [Bm] lòa
Như con sâu [C#m] nhỏ bò qua giấc [A] mùi.
Ơn [Abm] em hồn sớm ngậm [E] ngùi
Kiếp sau xin [E7] giữ lại đời cho [A] nhau.
Tạ ơn [E7] em tạ ơn [A] em.

Video hướng dẫn