1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giữa ánh quang hiển vinh

Lm. Phạm Liên Hùng
Nguồn: thanhcavietnam.net