1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giữa hai mùa mưa nắng

Cuộn trang

Giữa hai mùa mưa [Em] nắng chắc em đã [Am] quên Những chuỗi ngày thơ [D] ngây, ngồi quán cóc bên hàng [G] cây Giữa hai mùa mưa [C] nắng, anh ngồi đứng tháng ngày [D] qua Nhớ ly cà phê [B7] đá đậm màu chia [Em] ly. Ở bên [Am] đó, giờ này chắc bụi đầy đường [Em] đi Anh vẫn [C] muốn là hạt bụi được theo em [B7] về Đừng tắm nghe [Am] em, giữ lại một chút [D] anh trên [G] người Đừng tắm nghe [C] em, giữ lại một chút [B7] anh trên thân thể [Em] em. Giữa hai mùa mưa [Em] nắng, em còn nhớ gì [Am] không Giữa hai mùa nắng [G] mưa, anh [B7] vẫn chờ [Em] mong.

Video hướng dẫn