1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giữa quê người tôi hát tên anh

Cuộn trang

1. Xin [Dm] viết những vần [Gm] thơ về [Bb] người thương binh phương [A7] Nam Xin [Dm] hát khúc ngợi [Gm] ca về [Bb] người đồng đội năm [Dm] nào Từ [Dm] khi quê hương chinh chiến anh lên [Am] đường theo tiếng núi [Dm] sông Liều [Dm] thân ra nơi quan [Bb] tái lấy máu [Am] đào tô thắm sử [Dm] xanh Từ [Gm] thân chinh nhân hoang phế các anh [C] người chiến sĩ vô [A7] danh trở [Dm] về. 2. [Dm] Bao chiến tích liệt [Gm] oanh còn hằn [Bb] sâu trơ hốc [A7] mắt Trong [Dm] bóng tối nghiệt [Gm] oan [Bb] gậy là kiếm chống giữa [Dm] trời Vòng [Dm] xe lăn theo cơm áo tiếng hát [Am] khàn thay khúc xuất [Dm] quân Tàn [Dm] y phai theo năm [Bb] tháng những huyết [Am] lệ oan trái xót [Dm] xa Người [Gm] thương binh đã mất nước vẫn âm [C] thầm cay đắng hiên [A7] ngang làm [Dm] người. ĐK: Người [Dm] thương binh Việt Nam non [Bb] sông nợ ơn [Dm] người Người [Gm] thương binh Việt [C] Nam Tổ Quốc nhớ công [F] anh Người [Dm] thương binh Việt Nam chúng [Bb] tôi vẫn nhớ [Dm] người Người [Gm] thương binh Việt [C] Nam giữa quê [A7] người tôi vẫn nhớ [Dm] anh (Người [Gm] thương binh Việt [C] Nam giữa quê [A7] người tôi hát tên [Dm] anh)

Video hướng dẫn