highlight chords
				                
Capo 1 
 

    [Am] [F] [C] [C] 
Intro:   
 

 

    
Verse: 
[Am]         [F]  [C] [C] 
Give me love, like her  
[Am]       [F]           [C] [C]
Cos lately I"ve been waking up alone  
[Am]        [F]            [C] [C] 
The pain splatter tear drops on my shirt  
[Am]      [F]       [C] [C] 
I told you I"d let them go  
 

      
Pre[C]horus: 
       [Dm]       
And that I"ll fight my corner 
     [F]          
Maybe to- night I"ll call you 
     [C]           [G]  
After my blood, turns into alco- hol 
 [Dm]          [F]  
- No, I just wanna hold you 
 

    
Chorus: 
[C]       [Dm]   [F]            
Give a little time to me (We"ll burn this out) 
[C]     [Dm]    [F]             
We"ll play hide and seek (To turn this around) 
[C]     [Dm]     [F]             
And all I want is the taste that your lips allow 
 

[Am]  [F]   [C]      
My my my my give me love 
             
My my my my give me love 
             
My my my my give me love 
             
My my my my give me love 
 

    
Verse: 
 

                
Give me love like never before 
                 
Cos lately I"ve been craving more 
                        
And It"s been a while but I still feel the same 
             
Maybe I should let you go 
 

      
Pre[C]horus 
               
You know I"ll fight my corner 
                
And That tonight I"ll call you 
                    
After my blood, is drowning in alcohol 
             
No,I just wanna hold you 
 

    
Chorus 
 

                        
Give a little time to me (We"ll burn this out) 
                        
We"ll play hide and seek (To turn this around) 
                         
And all I want is the taste That your lips allow 
             
My my my my give me love 
 

                        
Give a little time to me (We"ll burn this out) 
                        
We"ll play hide and seek (To turn this around) 
                         
And all I want is the taste That your lips allow 
 

             
My my my my give me love 
 

     
PALM MUTE 
 

             
My my my my give me love 
             
My my my my give me love 
             
My my my my give me love 
             
My my my my give me love 
 

[Am]    [F]    [C]                
Oh My my Oh my my give me love lover (repeat 12x) 
 

 

             
My my my my give me love 
             
My my my my give me love 
             
My my my my give me love 
            
My my my my give me love 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Give me love - Ed Sheeran

				                
Capo 1 
 

    [Am] [F] [C] [C] 
Intro:   
 

 

    
Verse: 
[Am]         [F]  [C] [C] 
Give me love, like her  
[Am]       [F]           [C] [C]
Cos lately I"ve been waking up alone  
[Am]        [F]            [C] [C] 
The pain splatter tear drops on my shirt  
[Am]      [F]       [C] [C] 
I told you I"d let them go  
 

      
Pre[C]horus: 
       [Dm]       
And that I"ll fight my corner 
     [F]          
Maybe to- night I"ll call you 
     [C]           [G]  
After my blood, turns into alco- hol 
 [Dm]          [F]  
- No, I just wanna hold you 
 

    
Chorus: 
[C]       [Dm]   [F]            
Give a little time to me (We"ll burn this out) 
[C]     [Dm]    [F]             
We"ll play hide and seek (To turn this around) 
[C]     [Dm]     [F]             
And all I want is the taste that your lips allow 
 

[Am]  [F]   [C]      
My my my my give me love 
             
My my my my give me love 
             
My my my my give me love 
             
My my my my give me love 
 

    
Verse: 
 

                
Give me love like never before 
                 
Cos lately I"ve been craving more 
                        
And It"s been a while but I still feel the same 
             
Maybe I should let you go 
 

      
Pre[C]horus 
               
You know I"ll fight my corner 
                
And That tonight I"ll call you 
                    
After my blood, is drowning in alcohol 
             
No,I just wanna hold you 
 

    
Chorus 
 

                        
Give a little time to me (We"ll burn this out) 
                        
We"ll play hide and seek (To turn this around) 
                         
And all I want is the taste That your lips allow 
             
My my my my give me love 
 

                        
Give a little time to me (We"ll burn this out) 
                        
We"ll play hide and seek (To turn this around) 
                         
And all I want is the taste That your lips allow 
 

             
My my my my give me love 
 

     
PALM MUTE 
 

             
My my my my give me love 
             
My my my my give me love 
             
My my my my give me love 
             
My my my my give me love 
 

[Am]    [F]    [C]                
Oh My my Oh my my give me love lover (repeat 12x) 
 

 

             
My my my my give me love 
             
My my my my give me love 
             
My my my my give me love 
            
My my my my give me love 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com