highlight chords
Capo 1
[Am]Intro: [F] [C] [C]
Verse:
[Am]Give me love, [F]like [C]her [C]
[Am]Cos lately [F]I've been waking up alone [C] [C]
[Am]The pain [F]splatter tear drops on my shirt [C] [C]
[Am]I told you [F]I'd let them go [C] [C]
Pre[C]horus:
And that I'll [Dm]fight my corner
Maybe [F]to- night I'll call you
After my [C]blood, turns into [G]alco- hol
[Dm]- No, I just wanna [F]hold you
Chorus:
[C]Give a little [Dm]time [F]to me (We'll burn this out)
[C]We'll play [Dm]hide [F]and seek (To turn this around)
[C]And all I [Dm]want is [F]the taste that your lips allow
[Am]My [F]my my [C]my give me love
My my my my give me love
My my my my give me love
My my my my give me love
Verse:
Give me love like never before
Cos lately I've been craving more
And It's been a while but I still feel the same
Maybe I should let you go
Pre[C]horus
You know I'll fight my corner
And That tonight I'll call you
After my blood, is drowning in alcohol
No, I just wanna hold you
Chorus
Give a little time to me (We'll burn this out)
We'll play hide and seek (To turn this around)
And all I want is the taste That your lips allow
My my my my give me love
Give a little time to me (We'll burn this out)
We'll play hide and seek (To turn this around)
And all I want is the taste That your lips allow
My my my my give me love
PALM MUTE
My my my my give me love
My my my my give me love
My my my my give me love
My my my my give me love
[Am]Oh My [F]my Oh my [C]my give me love lover (repeat 12x)
My my my my give me love
My my my my give me love
My my my my give me love
My my my my give me love
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Give Me Love

Ed Sheeran
Capo 1
[Am]Intro: [F] [C] [C]
Verse:
[Am]Give me love, [F]like [C]her [C]
[Am]Cos lately [F]I've been waking up alone [C] [C]
[Am]The pain [F]splatter tear drops on my shirt [C] [C]
[Am]I told you [F]I'd let them go [C] [C]
Pre[C]horus:
And that I'll [Dm]fight my corner
Maybe [F]to- night I'll call you
After my [C]blood, turns into [G]alco- hol
[Dm]- No, I just wanna [F]hold you
Chorus:
[C]Give a little [Dm]time [F]to me (We'll burn this out)
[C]We'll play [Dm]hide [F]and seek (To turn this around)
[C]And all I [Dm]want is [F]the taste that your lips allow
[Am]My [F]my my [C]my give me love
My my my my give me love
My my my my give me love
My my my my give me love
Verse:
Give me love like never before
Cos lately I've been craving more
And It's been a while but I still feel the same
Maybe I should let you go
Pre[C]horus
You know I'll fight my corner
And That tonight I'll call you
After my blood, is drowning in alcohol
No, I just wanna hold you
Chorus
Give a little time to me (We'll burn this out)
We'll play hide and seek (To turn this around)
And all I want is the taste That your lips allow
My my my my give me love
Give a little time to me (We'll burn this out)
We'll play hide and seek (To turn this around)
And all I want is the taste That your lips allow
My my my my give me love
PALM MUTE
My my my my give me love
My my my my give me love
My my my my give me love
My my my my give me love
[Am]Oh My [F]my Oh my [C]my give me love lover (repeat 12x)
My my my my give me love
My my my my give me love
My my my my give me love
My my my my give me love

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com