1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gõ cửa

Cuộn trang

Nếu có lần [G] em gõ cửa ghé [Am] thăm Gác vắng buồn [C] thiu khung cảnh âm [Am] thầm Em ơi [A7] người xưa đã ra [Dm] đi Không [Am] gặp em lúc phân [C] ly Không cho [F] sầu thương đổ bờ [E7] mi Luyến nhớ làm [G] chi sẽ khổ lắm [Am] em Ðếm lá mùa [C] thu vương đổ bên [Am] thềm Khi sơn [A7] hà nhiều nỗi điêu [Dm] linh Ðôi bờ đôi ngả phân [C] tranh Nghĩ chi [E7] nhiều đến chuyện chúng [Am] mình [Dm]-[Am] Ðêm [Am] nay ngoài [A7] xa mịt [Dm] mờ Nằm [G] đây ôm chiếc ba [C] lô Thấy [Am] đời như cả ý [Dm] thơ Niềm vui là [Am] kiếp sống tung [C] hoành Là [F] chiến đấu cho [E7] mình Và mong mối tình đẹp [Am] xinh [Dm]-[Am] Nếu biết rằng [G] tôi đã bỏ cố [Am] hương Khoát áo đời [C] trai binh ngựa lên [Am] đường Tôi tin [A7] rằng người ấy thêm [Dm] thương Vui lòng cho kẻ phong [C] sương Dấn thân [E7] miền súng đạn sa [Am] trường

Video hướng dẫn