1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gô Gô Tha

Cuộn trang

[C] Hai bàn tay mang dấu [Bm] đinh Lằn [Am] roi trên thân Chúa [G] tôi Họ [F] đem thân Chúa đóng [Em] đinh trên cao Đớn [Dm] đau nhưng [D] Ngài vẫn lặng [G] câm [C][G]ô-Tha Chúa [Bm] đi Thập tự [Am] xưa Chúa gánh thay [G] tôi Vì [F] ai Chúa tôi đã [Em] phó thân mình Vì [Dm] tội tôi, thân [G] Chúa đã nát tan [C] còn chi Vì [Am] ai Chúa ôi mà Ngài [G] đã giáng sinh Vì [Dm] ai Chúa ôi, mà thân [C] Ngài mang dấu đinh Vì [Am] ai Chúa tôi, gục [G] đầu trên thánh giá kia Đớn [F] đau, nhưng Ngài vẫn lặng [G] câm Đời [C][G]ô tháng năm xưa Chúa đã [Em] chết thay vì tôi Đời [Am][G]ô tháng năm xưa nhục [Em] huyết chúa tôi Rồi [F] nhìn thấy Chúa họ [Em] đóng đinh thân Ngài Đớn [Dm] đau, nhưng Ngài vẫn lặng [G] câm Tôi [Em] nhìn thấy chúa Mọi [Am] người khinh che gục [C] đầu trên cao Làn [F] roi Giê Su mang vì [G] tội lỗi Chúa đã chết thay vì [C] tôi

Video hướng dẫn