highlight chords
[C] Hai bàn tay mang dấu [Bm] đinh
Lằn [Am] roi trên thân Chúa [G] tôi
Họ [F] đem thân Chúa đóng [Em] đinh trên cao 
Đớn [Dm] đau nhưng [D] Ngài vẫn lặng [G] câm

[C][G]ô-Tha Chúa [Bm] đi
Thập tự [Am] xưa Chúa gánh thay [G] tôi
Vì [F] ai Chúa tôi đã [Em] phó thân mình
Vì [Dm] tội tôi, thân [G] Chúa đã nát tan [C] còn chi

Vì [Am] ai Chúa ôi mà Ngài [G] đã giáng sinh
Vì [Dm] ai Chúa ôi, mà thân [C] Ngài mang dấu đinh
Vì [Am] ai Chúa tôi, gục [G] đầu trên thánh giá kia
Đớn [F] đau, nhưng Ngài vẫn lặng [G] câm

Đời [C][G]ô tháng năm xưa Chúa đã [Em] chết thay vì tôi
Đời [Am][G]ô tháng năm xưa nhục [Em] huyết chúa tôi 
Rồi [F] nhìn thấy Chúa họ [Em] đóng đinh thân Ngài
Đớn [Dm] đau, nhưng Ngài vẫn lặng [G] câm

Tôi [Em] nhìn thấy chúa
Mọi [Am] người khinh che gục [C] đầu trên cao
Làn [F] roi Giê Su mang vì [G] tội lỗi
Chúa đã chết thay vì [C] tôi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gô Gô Tha

Đang cập nhật
[C] Hai bàn tay mang dấu [Bm] đinh
Lằn [Am] roi trên thân Chúa [G] tôi
Họ [F] đem thân Chúa đóng [Em] đinh trên cao 
Đớn [Dm] đau nhưng [D] Ngài vẫn lặng [G] câm

[C][G]ô-Tha Chúa [Bm] đi
Thập tự [Am] xưa Chúa gánh thay [G] tôi
Vì [F] ai Chúa tôi đã [Em] phó thân mình
Vì [Dm] tội tôi, thân [G] Chúa đã nát tan [C] còn chi

Vì [Am] ai Chúa ôi mà Ngài [G] đã giáng sinh
Vì [Dm] ai Chúa ôi, mà thân [C] Ngài mang dấu đinh
Vì [Am] ai Chúa tôi, gục [G] đầu trên thánh giá kia
Đớn [F] đau, nhưng Ngài vẫn lặng [G] câm

Đời [C][G]ô tháng năm xưa Chúa đã [Em] chết thay vì tôi
Đời [Am][G]ô tháng năm xưa nhục [Em] huyết chúa tôi 
Rồi [F] nhìn thấy Chúa họ [Em] đóng đinh thân Ngài
Đớn [Dm] đau, nhưng Ngài vẫn lặng [G] câm

Tôi [Em] nhìn thấy chúa
Mọi [Am] người khinh che gục [C] đầu trên cao
Làn [F] roi Giê Su mang vì [G] tội lỗi
Chúa đã chết thay vì [C] tôi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com