1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Góa phụ ngây thơ

Cuộn trang

Đà [C] Lạt lạnh môi [Am] em vừa đủ [Dm] ấm Bởi chia [G7] ly nên đẹp chuyện tương [C] phùng Con dốc [Em] nhỏ hoa anh đào lấm tấm Lối sỏi [G7] mòn hai [Fm] đứa đã đi [C] chung. Em nhẩm [F] tính trên lóng tay tháp bút Là cách xa biền [G] biệt tháng năm [C] trôi Tuổi trẻ [Am] ơi sao quá nhiều nước [Em] mắt Chiến tranh [F] ơi bóng [G] tương lai mịt [C] mù. [C] Đơn xin [Dm] cưới, một tờ đơn xin [Bb] cưới [G] Anh thảo rồi, anh lại xé anh [C] ơi [Fm] Bởi không muốn thấy người yêu nhỏ bé Một sớm [C#] nào, thành goá phụ ngây [Eb] thơ [C] Nên đơn [Dm] cưới, một tờ đơn xin [Bb] cưới [G] Anh viết rồi, rồi anh lại xé em [C] ơi. [C] Anh đoán [Dm] thấy trong [G7] hố sâu quầng [C] mắt [A7] Từng xác [Dm] đêm chồng [D7] chất nối theo [G] nhau [Fm] Trong tình yêu em thiệt thòi nhiều nhất [G] Anh có gì cho mộng ước mai [Cm] sau [C] Đơn xin [Dm] cưới, một tờ đơn xin [Bb] cưới [G] Anh viết rồi, sao lại xé em [C] ơi. Thượng Đế xa [Em] vời, thiên đàng đóng [G] cửa Tiếng cười chưa [Am] tan, nước mắt ròng [Em] ròng Số phận con [D7] người, đồng tiền sấp [G] ngửa Em, em [B7] ơi, em có hiểu gì [Em] không [C] Nên đơn [Dm] cưới, một tờ đơn xin [Bb] cưới [G] Anh viết rồi, rồi anh lại xé em [C] ơi. * [C] Không, anh không [Dm] muốn thấy người yêu anh nhỏ [Bb][G] Một sớm nào thành goá phụ ngây [C] thơ.

Video hướng dẫn