1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Góc tối

Cuộn trang

1. [Em] Cho tôi đêm nay thôi [C] không lạnh lùng [Em] Cho tôi cơn say yêu [C] thương thật cùng [G] Cho tôi nơi [D] đây lạnh nhạt [G] Cho tôi nơi đây từng [A] ngày trôi qua. [Em] Nghe như ai đi qua [C] đây vài lần [Em] Nghe như sương đêm rơi [C] rơi thật gần [G] Nghe như mây [D] đen ùa về [G] Nghe như ngày [A] dài lê thê. ĐK: Giữa góc [Em] tối đó ai đang co ro, ai đang [C] như thân cò [G] Nơi gió buốt lạ lùng, tiếng [D] khóc ngại ngùng Nắng gió [Em] khắp lối tôi đi muôn nơi, tôi đây [C] quen lâu rồi [G] Vẫn cứ thế mình [D] tôi, góc [G] tối. 2. [Em] Cho tôi đêm nay trông [C] lên bầu trời [Em] Cho tôi mai đây tôi [C] như một người [G] Cho tôi yên [D] vui một ngày [G] Cho tôi nhiều [A] điều chưa hay. [Em] Quanh nơi đâu ai bơ [C] vơ một mình [Em] Quanh nơi đâu ai quay [C] lưng lặng nhìn [G] Quanh đây xe [D] hơi nhà lầu [G] Quanh đây người [A] nào lo âu.

Video hướng dẫn