highlight chords
[C] God Bless [A] [G] merica
[Dm] Land [G] that I [C] love [C7]
Stand be-[F] side her, and [C] guide her 
Thru the [C] night with a [G7] light from a [C] bove 

From the [G] mountains [G7] to the [C] prairies 
[A7] To the [Dm] oceans, [G7] white with [C] foam [C7] 
God [F] bless [A][C] merica [Am]
[F] My [C] home [G7] sweet [C] home
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

God Bless America

Irving Berlin
[C] God Bless [A] [G] merica
[Dm] Land [G] that I [C] love [C7]
Stand be-[F] side her, and [C] guide her 
Thru the [C] night with a [G7] light from a [C] bove 

From the [G] mountains [G7] to the [C] prairies 
[A7] To the [Dm] oceans, [G7] white with [C] foam [C7] 
God [F] bless [A][C] merica [Am]
[F] My [C] home [G7] sweet [C] home

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn