1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gọi anh mùa xuân

Cuộn trang

1. Đã lâu [Em] quá anh không về [Am] gõ cửa Lồng ngực [G] em trái [F#7] đỏ vẫn còn [B7] nguyên Mùa xuân [Em] đến em lên đồi gọi [C] gió Thả đam [F#7] mê và buông những ưu [B7] phiền 2. Em mở [Em] áo cho xuân coi [Am] lồng ngực Trái tim [B7] em mảnh vườn cũ quê xưa Cành mai [Em] chiết tay ai còn in [C] dấu Thiều quang [B7] ơi hoa nhớ đến xót [Em] xa ĐK: Em mở [Am] áo cho [Em] xuân coi lồng [Am] ngực Trái tim [D] em thành đốm lửa hải [B7] đăng Lửa [Em] sinh diệt thắp hoài không dám [C] tắt Bờ bến [F#7] nào mà cá vẫn bặt [B7] tăm Em mở [Am] áo cho [Em] xuân coi lồng [Am] ngực Trái tim [D] em trầm [C] quế đợi xông [B7] hương Con [Em] chim nhỏ đã bay qua biển [G] Bắc Ai tìm [F#7] ai ngậm [B7] ngải giữa mù [Em] sương 3. Đã lâu [Em] quá anh không về [Am] gõ cửa Lồng ngực [G] em trái [F#7] đỏ vẫn còn [B7] nguyên Ôi có [G] phải mùa xuân đang nhóm [B7] lửa Tay lạnh thế này ai sưởi cho [Em] em

Video hướng dẫn