highlight chords
[Em] Chiều thả gió cho mây [D] tìm hắt [G] hiu 
Mây [C] buồn che [Bm] ánh dương [Em] tàn 
Lịm [D] dần trong [Bm] bóng hoàng [Em] hôn 
[Em] Lòng thả nhớ cho hồn [D] tìm tái [G] tê 
Nghe [C] sầu trong [Bm] tiếng con [D] gọi
Cha [Bm] hỡi, cha [Em] ơi
Ngồi bên [C] cha, con [D] khẽ lay đôi [G] tay 
Thầm gọi [C] cha, sao [Bm] cha không đáp [Em] lời
Còn [Em] đâu du dương [D] cung trầm giọng [G] cha
Còn [C] đâu đôi chân [D] trần mòn vết [G] chai
Còn [C] đâu bàn [Bm] tay sần vết [Em] yêu
[C] Chưa một [D] lần con thủ [Bm] thỉ bên [Em] cha
Từ [C] khi cha nghe [D] con bằng đôi [G] mắt 
[C] Chưa một [D] lần con ùa [Bm] vào lòng [Em] cha
Từ [C] khi cha ôm [Bm] con bằng [Em] lời.
[C] Chưa bao [D] giờ con hôn [Bm] cha thật [Em] êm 
Và khẽ [C] nói con yêu [D] cha, yêu rất [G] nhiều
Từ [C] khi cha hôn [Bm] con bằng trái [Em] tim 
Để giờ [C] đây con gọi [D] cha bằng niềm [Em] thương, 
Con ôm [D] cha bằng niềm [G] đau
Và [C] con hôn [Bm] cha bằng giọt [Em] sầu. 
Hồn con [C] nghe miên man miên [D] man niềm [Em] đau 
Lòng con [C] nghe chơi vơi chơi [D] vơi niềm [G] nhớ 
Con biết [C] rằng con mất [Bm] cha từ [Em] đây
Hồn con [C] nghe miên man miên [D] man niềm [Em] thương 
Lòng con [C] nghe chơi vơi chơi [D] vơi nỗi [G] sầu 
Con biết [C] rằng con mất [Bm] cha thật [Em] rồi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gọi cha

Biso Phạm
[Em] Chiều thả gió cho mây [D] tìm hắt [G] hiu 
Mây [C] buồn che [Bm] ánh dương [Em] tàn 
Lịm [D] dần trong [Bm] bóng hoàng [Em] hôn 
[Em] Lòng thả nhớ cho hồn [D] tìm tái [G] tê 
Nghe [C] sầu trong [Bm] tiếng con [D] gọi
Cha [Bm] hỡi, cha [Em] ơi
Ngồi bên [C] cha, con [D] khẽ lay đôi [G] tay 
Thầm gọi [C] cha, sao [Bm] cha không đáp [Em] lời
Còn [Em] đâu du dương [D] cung trầm giọng [G] cha
Còn [C] đâu đôi chân [D] trần mòn vết [G] chai
Còn [C] đâu bàn [Bm] tay sần vết [Em] yêu
[C] Chưa một [D] lần con thủ [Bm] thỉ bên [Em] cha
Từ [C] khi cha nghe [D] con bằng đôi [G] mắt 
[C] Chưa một [D] lần con ùa [Bm] vào lòng [Em] cha
Từ [C] khi cha ôm [Bm] con bằng [Em] lời.
[C] Chưa bao [D] giờ con hôn [Bm] cha thật [Em] êm 
Và khẽ [C] nói con yêu [D] cha, yêu rất [G] nhiều
Từ [C] khi cha hôn [Bm] con bằng trái [Em] tim 
Để giờ [C] đây con gọi [D] cha bằng niềm [Em] thương, 
Con ôm [D] cha bằng niềm [G] đau
Và [C] con hôn [Bm] cha bằng giọt [Em] sầu. 
Hồn con [C] nghe miên man miên [D] man niềm [Em] đau 
Lòng con [C] nghe chơi vơi chơi [D] vơi niềm [G] nhớ 
Con biết [C] rằng con mất [Bm] cha từ [Em] đây
Hồn con [C] nghe miên man miên [D] man niềm [Em] thương 
Lòng con [C] nghe chơi vơi chơi [D] vơi nỗi [G] sầu 
Con biết [C] rằng con mất [Bm] cha thật [Em] rồi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com