1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gọi cha

Cuộn trang

[Em] Chiều thả gió cho mây [D] tìm hắt [G] hiu Mây [C] buồn che [Bm] ánh dương [Em] tàn Lịm [D] dần trong [Bm] bóng hoàng [Em] hôn [Em] Lòng thả nhớ cho hồn [D] tìm tái [G] tê Nghe [C] sầu trong [Bm] tiếng con [D] gọi Cha [Bm] hỡi, cha [Em] ơi Ngồi bên [C] cha, con [D] khẽ lay đôi [G] tay Thầm gọi [C] cha, sao [Bm] cha không đáp [Em] lời Còn [Em] đâu du dương [D] cung trầm giọng [G] cha Còn [C] đâu đôi chân [D] trần mòn vết [G] chai Còn [C] đâu bàn [Bm] tay sần vết [Em] yêu [C] Chưa một [D] lần con thủ [Bm] thỉ bên [Em] cha Từ [C] khi cha nghe [D] con bằng đôi [G] mắt [C] Chưa một [D] lần con ùa [Bm] vào lòng [Em] cha Từ [C] khi cha ôm [Bm] con bằng [Em] lời. [C] Chưa bao [D] giờ con hôn [Bm] cha thật [Em] êm Và khẽ [C] nói con yêu [D] cha, yêu rất [G] nhiều Từ [C] khi cha hôn [Bm] con bằng trái [Em] tim Để giờ [C] đây con gọi [D] cha bằng niềm [Em] thương, Con ôm [D] cha bằng niềm [G] đau Và [C] con hôn [Bm] cha bằng giọt [Em] sầu. Hồn con [C] nghe miên man miên [D] man niềm [Em] đau Lòng con [C] nghe chơi vơi chơi [D] vơi niềm [G] nhớ Con biết [C] rằng con mất [Bm] cha từ [Em] đây Hồn con [C] nghe miên man miên [D] man niềm [Em] thương Lòng con [C] nghe chơi vơi chơi [D] vơi nỗi [G] sầu Con biết [C] rằng con mất [Bm] cha thật [Em] rồi.

Video hướng dẫn