1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gọi đời

Cuộn trang

1. Gọi [Am] nắng [E7] cho má em [Am] hồng Gọi [Dm] sao tìm rơi mắt [Am] em Gọi [Dm] mây mưa nẻo [Am] em đi Gọi [Em] yêu thương tràn đầy phương mình [E7] đến 2. Gọi [Am] gió [E7] cho tóc em [Am] bồng Gọi [Dm] trăng cài trên tóc [Am] em Gọi [Dm] tin mơ về [Am] em thơ Gọi [Em] trung chinh và [E7] người ngóng trông [Am] người ĐK: Rưng rưng tiếng [F] gọi miền hoang sơ địa [Am] đầu Về qua khe [G] núi đến ghềnh cao, xuống hào [C] sâu Đồng [Dm] khô, đàn trâu biếng [F] cày Gọi mưa thấu [Am] trời. Gọi mùa lúa vàng [E7] tươi 3. Gọi [Am] súng [E7] im tiếng cho [Am] đời Gọi [Dm] thương tình lên khắp [Am] nơi Gọi [Dm] tin yêu còn [Am] bao nhiêu Về [Em] nhân gian để [E7] người biết thương [Am] người

Video hướng dẫn