1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gọi em là đóa hoa sầu

Cuộn trang

1. Ngày [F] xưa áo nhuộm hoàng hôn Áo nhuộm hoàng [Dm] hôn, áo nhuộm hoàng [C] hôn Bóng ai cắp rổ, cắp rổ lên [Dm] cồn Lên cồn hái [Bb] dâu, hái [F] dâu Tiếng [F] nàng hát vọng đôi câu Hát vọng đôi [Dm] câu, hát vọng đôi [C] câu Dừng tay viết mướn ối a lòng [Dm] sầu Lòng sầu vẩn [Bb] vơ vẩn vơ ơ … [F] sầu Lều [Bb] tranh còn ủ trăng mơ Còn ủ trăng [F] mơ còn ủ trăng [C] mơ Mối tình làm [G] một bài thơ vô [C] đề Ẩn Lan [G] ơi, ơi mái tóc [C] thề Ẩn Lan [F] ơi, ơi mái tóc [Dm] thề Mùa xuân [C] nay làn gió có [F] về Vỗ về hương [Bb] xưa đêm nao học [C] dưới Học dưới trăng [F] mờ giòng [C] chữ hững [F] hờ 2. Thoảng [F] nghe tiếng hài của em Tiếng hài của [Dm] em, tiếng hài của [C] em Như sương lắng đọng lắng đọng trên [Dm] thềm Trên thềm ngõ [Bb] sau ngõ [F] sau Em [F] cười đem lại cho nhau Đem lại cho [Dm] nhau, đem lại cho [C] nhau Sợi tơ mớ tóc ối a buộc [Dm] vào Buộc vào với [Bb] hoa, hoa ngâu [F] vàng Ngủ [Bb] quên trên sách mơ màng Tập sách thơm [F] ngoan áp má mê [C] man Gió lùa tỉnh [G] dậy mùi lan chập [C] chờn Ẩn Lan [G] ơi em dỗi em [C] hờn Ẩn Lan [F] ơi em dỗi em [Dm] hờn Ẩn Lan [C] ơi như những cơn [F] buồn Nỗi buồn thơm [Bb] lâu em ơi gọi [C] em Là đoá hoa [F] sầu

Video hướng dẫn