highlight chords
1. Gọi [Am] em gọi em khi thật buồn
Gọi em gọi em khi chợt [Dm] cười
Để còn tên [G] em trong nỗi nhớ mênh [C] mông [E7]
Gọi [Am] em gọi em khi hạ về
Gọi em gọi em đông lạnh [Dm] lùng
Dù đời mưa [E7] giăng hay nắng vẫn yêu [Am] em
In dấu tên em trên trên ngọn đồi sỏi [G] đá [A7]
Ta thấy tim em khi biển chiều gục [Dm] ngã [E7]
Ôi ta yêu em yêu em như thế [Am] đấy [F] [E7]
Cũng là vì em mà cũng là vì [Am] ta.
2. Gọi [Am] em gọi em như định mệnh
Gọi em gọi em như mệnh [Dm] lệnh
Vì đời ta [E7] quen như những thác [Am] ghềnh
Như những thác ghềnh trên ngọn đồi sỏi [G] đá [A7]
Ta thấy tim em khi biển chiều gục [Dm] ngã [E7]
Ôi ta yêu em yêu em như thế [Am] đấy [F] [E7]
Cũng là vì em mà cũng là vì [Am] ta.
3. Gọi [Am] em gọi em khi tuyệt vọng
Gọi em gọi em nuôi hy [Dm] vọng
Mong còn [G] ta trong nỗi nhớ riêng [C] em [E7]
Gọi [Am] em gọi em trong từng ngày
Gọi em gọi em như mọi [Dm] ngày
Để đường ta [E7] qua luôn in dấu tên [Am] em
In dấu tên em trên trên ngọn đồi sỏi [G] đá [A7]
Ta thấy tim em khi biển chiều gục [Dm] ngã [E7]
Ôi ta yêu em yêu em như thế [Am] đấy [F] [E7]
Cũng là vì em mà cũng là vì [Am] ta.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gọi em

Vũ Quốc Việt
1. Gọi [Am] em gọi em khi thật buồn
Gọi em gọi em khi chợt [Dm] cười
Để còn tên [G] em trong nỗi nhớ mênh [C] mông [E7]
Gọi [Am] em gọi em khi hạ về
Gọi em gọi em đông lạnh [Dm] lùng
Dù đời mưa [E7] giăng hay nắng vẫn yêu [Am] em
In dấu tên em trên trên ngọn đồi sỏi [G] đá [A7]
Ta thấy tim em khi biển chiều gục [Dm] ngã [E7]
Ôi ta yêu em yêu em như thế [Am] đấy [F] [E7]
Cũng là vì em mà cũng là vì [Am] ta.
2. Gọi [Am] em gọi em như định mệnh
Gọi em gọi em như mệnh [Dm] lệnh
Vì đời ta [E7] quen như những thác [Am] ghềnh
Như những thác ghềnh trên ngọn đồi sỏi [G] đá [A7]
Ta thấy tim em khi biển chiều gục [Dm] ngã [E7]
Ôi ta yêu em yêu em như thế [Am] đấy [F] [E7]
Cũng là vì em mà cũng là vì [Am] ta.
3. Gọi [Am] em gọi em khi tuyệt vọng
Gọi em gọi em nuôi hy [Dm] vọng
Mong còn [G] ta trong nỗi nhớ riêng [C] em [E7]
Gọi [Am] em gọi em trong từng ngày
Gọi em gọi em như mọi [Dm] ngày
Để đường ta [E7] qua luôn in dấu tên [Am] em
In dấu tên em trên trên ngọn đồi sỏi [G] đá [A7]
Ta thấy tim em khi biển chiều gục [Dm] ngã [E7]
Ôi ta yêu em yêu em như thế [Am] đấy [F] [E7]
Cũng là vì em mà cũng là vì [Am] ta.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com