1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gọi em

Cuộn trang

1. Gọi [Am] em gọi em khi thật buồn Gọi em gọi em khi chợt [Dm] cười Để còn tên [G] em trong nỗi nhớ mênh [C] mông [E7] Gọi [Am] em gọi em khi hạ về Gọi em gọi em đông lạnh [Dm] lùng Dù đời mưa [E7] giăng hay nắng vẫn yêu [Am] em In dấu tên em trên trên ngọn đồi sỏi [G] đá [A7] Ta thấy tim em khi biển chiều gục [Dm] ngã [E7] Ôi ta yêu em yêu em như thế [Am] đấy [F] [E7] Cũng là vì em mà cũng là vì [Am] ta. 2. Gọi [Am] em gọi em như định mệnh Gọi em gọi em như mệnh [Dm] lệnh Vì đời ta [E7] quen như những thác [Am] ghềnh Như những thác ghềnh trên ngọn đồi sỏi [G] đá [A7] Ta thấy tim em khi biển chiều gục [Dm] ngã [E7] Ôi ta yêu em yêu em như thế [Am] đấy [F] [E7] Cũng là vì em mà cũng là vì [Am] ta. 3. Gọi [Am] em gọi em khi tuyệt vọng Gọi em gọi em nuôi hy [Dm] vọng Mong còn [G] ta trong nỗi nhớ riêng [C] em [E7] Gọi [Am] em gọi em trong từng ngày Gọi em gọi em như mọi [Dm] ngày Để đường ta [E7] qua luôn in dấu tên [Am] em In dấu tên em trên trên ngọn đồi sỏi [G] đá [A7] Ta thấy tim em khi biển chiều gục [Dm] ngã [E7] Ôi ta yêu em yêu em như thế [Am] đấy [F] [E7] Cũng là vì em mà cũng là vì [Am] ta.

Video hướng dẫn