1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gởi gió cho mây ngàn bay

Đoàn Chuẩn - Từ Linh
Nguồn: saigonocean.com