1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gọi mãi chim bay

Cuộn trang

1. Ta vẫn gọi [Em] người Ta vẫn đợi [D] người ta vẫn chờ [Em] người Từ ngày [D] qua lòng thấy xót [G] xa Ôi đêm [Bm] về cuộn nỗi phong [Em] ba. Anh hãy trở [Em] về Ru tiếp lời [D] thề cho nắng hồng [Em] về Ngày còn [D] nhau em nhớ không [G] em Đôi môi [Bm] hồng đầy ắp đam [Em] mê. ĐK: Ở phương [Em] nào em có [G] nghe Nghe anh [Am] gọi gọi tên [D] em trong lặng [G] lẽ [D] Em em bây [Bm] giờ ở nơi [Em] đâu. 2. Thương nhớ một [Em] thời Trông ngóng một [D] đời, chua xót một [Em] đời Lệ tình [D] vơi mong ước chơi [G] vơi Em xa [Bm] rồi thuyền mộng mơ [Em] vơi. Ta mãi gọi [Em] người Ta mãi đợi [D] người ta mãi chờ [Em] người Hoài công [D] thôi người mãi xa [G] xôi Ôi kiếp [Bm] này gọi mãi chim [Em] bay.

Video hướng dẫn