1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gọi mùa thu mơ

Cuộn trang

1. Anh [A] gọi mùa thu [F#m] mơ một [D] sớm thu sương [A] mờ Nai [Bm] vàng đạp trên lá bước từng [E7] bước xa [A] xa Anh gọi mùa thu [F#m] mơ trời [A] sớm sông không [D] bờ Lá [Bm] vàng rơi lác đác dịu [E7] dàng cơn gió mát 2. Anh [A] hẹn mùa thu [F#m] sang chiều [D] vắng giăng mây [A] ngàn Nắng [Bm] vàng đùa áo trắng gió [E7] lùa lướt mơn [A] man Anh hẹn mùa thu [F#m] sang chiều [A] nắng phai phai [D] tàn Em [Bm] về qua lối ấy ngại [E7] ngùng cơn gió [A] lay ĐK: [A] Mây đem giấc mơ [D] ngàn ngập tràn nắng [Dbm] thơ [Bm] Mưa đưa lá thu [A] vàng để tàn cánh hoa [F#7] [Bm] Chơi vơi phím tơ [E7] đàn dạo lòng nao [Bm] nao [A] Mùa thu mưa bay hoa [E7] rụng vương vương tà [A] áo [E7] Ngàn thu mưa rơi lệ nhòa vương vấn hồn [A] anh 3. Anh [A] tìm mùa thu [F#m] xưa nhìn [D] ánh trăng phai [A] màu Bên [Bm] thềm đầy lá úa ngàn [E7] sao khuất trong [A] mưa Anh tìm mùa thu [F#m] xưa đêm [A] trắng dâng dâng [D] sầu Chim [Bm] buồn bay trước ngõ người [E7] về trong giấc [A] mơ * Anh đợi mùa thu [A] qua hoa [D] rụng cây xao [Bm] xác Lá [A] đổ ngoài sân vắng nghe [E7] vọng tiếng thu [A] sang

Video hướng dẫn