1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gọi tên bốn mùa

Cuộn trang

1. Em đứng [C] lên gọi mưa vào [G] Hạ Từng [Am] cơn mưa từng [Em] cơn mưa Từng cơn [C] mưa mưa thì thầm dưới chân [G] ngà Em đứng [C] lên mùa Thu tàn [G] tạ Hàng [Am] cây khô cành [Em] bơ vơ Hàng cây [C] đưa em đi [Am] về giọt nắng nhấp [C] nhô 2. Em đứng [C] lên mùa Đông nhạt [G] nhòa Từng [Am] đêm mưa từng [Em] đêm mưa Từng đêm [C] mưa mưa lạnh từng ngón sương [G] mù Em đứng [C] lên mùa Xuân vừa [G] mở Nụ [Am] xuân xanh cành [Em] thênh thang Chim [Dm] về vào ngày tuổi [F] em trên cành bão [C] bùng ĐK; Rồi mùa [F] Xuân không [Am] về, mùa [G] Thu cũng ra [C] đi Mùa [F] Đông vời [Dm] vợi, mùa [G] Hạ khói [C] mây Rồi từ [F] nay em [Am] gọi, tình [G] yêu dấu chim [C] bay Gọi [F] thân hao [Dm] gầy, gọi [G] buồn ngất [C] ngây 3. Ôi tóc [C] em dài đêm thần [G] thoại Vùng [Am] tương lai chợt [Em] xa xôi Tuổi xuân [C] ơi sao lạnh dòng máu trong [G] người Nghe xót [C] xa hằn lên tuổi [G] trời Trẻ [Am] thơ ơi trẻ [Em] thơ ơi Tin [Dm] buồn từ ngày mẹ [F] cho mang nặng kiếp [C] người

Video hướng dẫn