1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gọi yêu thương

Cuộn trang

[C] [G] Đ êm vắng giọt sươ ng trắng [F] [Fm] Tiếng d ế thở than bên hiê n nhà ai [C] [G] Đê m vắng mình e m thức trắng [F] [Am7] Thức g ọi yêu thương xa x ăm tìm về [Dm7] [G] Tiế ng yêu ngày xư a... [C] Gọi lời yêu thư ơng xa xăm tìm về [Am] Gọi vòng tay ấm những khi giá lạnh [Dm7] [Dm] Gọi từng chiế c hôn trao nhau hôm n ào [F] [G] Giờ theo làn g ió bay xa mất rồi [C] Này người yêu ơi xin quay về đây [Am] Đừng để nụ hôn năm xưa phai màu [Dm7] [Dm] Đừng để tiếng yêu trao nhau năm nào [G] Chỉ là giấc mơ th oáng qua đời em [C] Mỗi khi đêm về.. . Đêm vắng giọt sương trắng Tiếng dế thở than bên hiên nhà ai Đêm vắng mình em thức trắng Thức gọi yêu thương xa xăm tìm về Tiếng yêu ngày xưa... Gọi lời yêu thương xa xăm tìm về Gọi vòng tay ấm những khi giá lạnh Gọi từng chiếc hôn trao nhau hôm nào Giờ theo làn gió bay xa mất rồi Này người yêu ơi xin quay về đây Đừng để nụ hôn năm xưa phai màu Đừng để tiếng yêu trao nhau năm nào Chỉ là giấc mơ thoáng qua đời em Trong đêm thâu tiếng dế kêu buồn Gọi giấc mơ xưa quay về Cô đơn trong bóng đêm hoang lạnh Một mình em nơi đây [C#] Gọi lời yêu thương xa xăm tìm về [Bbm] Gọi vòng tay ấm n hững khi giá lạnh [Em7] [Em] Gọi từng chiếc hôn trao nhau hôm nào [F#] [G#] Giờ theo làn gió bay xa mãi mãi [C#] Này người yêu ơi xin quay về đây [Bbm] Đừng để nụ hôn năm xưa phai màu [Em7] [Em] Đừng để tiếng yêu t rao nhau năm nào [G#] Chỉ là giấc mơ t hoáng qua đời em [C#] Mỗi khi đêm về...

Video hướng dẫn