highlight chords
				             [C]        [G]    
Đ êm vắng giọt sươ ng trắng 
    [F]         [Fm]    
Tiếng d ế thở than bên hiê n nhà ai 
  [C]      [G]      
Đê m vắng mình e m thức trắng 
    [F]         [Am7]    
Thức g ọi yêu thương xa x ăm tìm về 
  [Dm7]      [G]  
Tiế ng yêu ngày xư a... 
 

        [C]         
Gọi lời yêu thư ơng xa xăm tìm về 
        [Am]         
Gọi vòng tay ấm những khi giá lạnh 
       [Dm7]         [Dm] 
Gọi từng chiế c hôn trao nhau hôm n ào 
        [F]       [G]  
Giờ theo làn g ió bay xa mất rồi 
 

         [C]        
Này người yêu ơi xin quay về đây 
        [Am]        
Đừng để nụ hôn năm xưa phai màu 
          [Dm7]       [Dm] 
Đừng để tiếng yêu trao nhau năm nào 
         [G]        
Chỉ là giấc mơ th oáng qua đời em 
         [C] 
Mỗi khi đêm về.. . 
 

              
Đêm vắng giọt sương trắng 
                  
Tiếng dế thở than bên hiên nhà ai 
               
Đêm vắng mình em thức trắng 
                  
Thức gọi yêu thương xa xăm tìm về 
            
Tiếng yêu ngày xưa... 
                 
Gọi lời yêu thương xa xăm tìm về 
                  
Gọi vòng tay ấm những khi giá lạnh 
                   
Gọi từng chiếc hôn trao nhau hôm nào 
                 
Giờ theo làn gió bay xa mất rồi 
                 
Này người yêu ơi xin quay về đây 
                 
Đừng để nụ hôn năm xưa phai màu 
                   
Đừng để tiếng yêu trao nhau năm nào 
                 
Chỉ là giấc mơ thoáng qua đời em 
 

                 
Trong đêm thâu tiếng dế kêu buồn 
             
Gọi giấc mơ xưa quay về 
                 
Cô đơn trong bóng đêm hoang lạnh 
           
Một mình em nơi đây 
 

          [C#]       
Gọi lời yêu thương xa xăm tìm về 
         [Bbm]        
Gọi vòng tay ấm n hững khi giá lạnh 
          [Em7]        [Em] 
Gọi từng chiếc hôn trao nhau hôm nào 
         [F#]      [G#] 
Giờ theo làn gió bay xa mãi mãi 
 

           [C#]      
Này người yêu ơi xin quay về đây 
        [Bbm]       
Đừng để nụ hôn năm xưa phai màu 
          [Em7]       [Em] 
Đừng để tiếng yêu t rao nhau năm nào 
         [G#]        
Chỉ là giấc mơ t hoáng qua đời em 
          [C#] 
Mỗi khi đêm về... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gọi yêu thương

				             [C]        [G]    
Đ êm vắng giọt sươ ng trắng 
    [F]         [Fm]    
Tiếng d ế thở than bên hiê n nhà ai 
  [C]      [G]      
Đê m vắng mình e m thức trắng 
    [F]         [Am7]    
Thức g ọi yêu thương xa x ăm tìm về 
  [Dm7]      [G]  
Tiế ng yêu ngày xư a... 
 

        [C]         
Gọi lời yêu thư ơng xa xăm tìm về 
        [Am]         
Gọi vòng tay ấm những khi giá lạnh 
       [Dm7]         [Dm] 
Gọi từng chiế c hôn trao nhau hôm n ào 
        [F]       [G]  
Giờ theo làn g ió bay xa mất rồi 
 

         [C]        
Này người yêu ơi xin quay về đây 
        [Am]        
Đừng để nụ hôn năm xưa phai màu 
          [Dm7]       [Dm] 
Đừng để tiếng yêu trao nhau năm nào 
         [G]        
Chỉ là giấc mơ th oáng qua đời em 
         [C] 
Mỗi khi đêm về.. . 
 

              
Đêm vắng giọt sương trắng 
                  
Tiếng dế thở than bên hiên nhà ai 
               
Đêm vắng mình em thức trắng 
                  
Thức gọi yêu thương xa xăm tìm về 
            
Tiếng yêu ngày xưa... 
                 
Gọi lời yêu thương xa xăm tìm về 
                  
Gọi vòng tay ấm những khi giá lạnh 
                   
Gọi từng chiếc hôn trao nhau hôm nào 
                 
Giờ theo làn gió bay xa mất rồi 
                 
Này người yêu ơi xin quay về đây 
                 
Đừng để nụ hôn năm xưa phai màu 
                   
Đừng để tiếng yêu trao nhau năm nào 
                 
Chỉ là giấc mơ thoáng qua đời em 
 

                 
Trong đêm thâu tiếng dế kêu buồn 
             
Gọi giấc mơ xưa quay về 
                 
Cô đơn trong bóng đêm hoang lạnh 
           
Một mình em nơi đây 
 

          [C#]       
Gọi lời yêu thương xa xăm tìm về 
         [Bbm]        
Gọi vòng tay ấm n hững khi giá lạnh 
          [Em7]        [Em] 
Gọi từng chiếc hôn trao nhau hôm nào 
         [F#]      [G#] 
Giờ theo làn gió bay xa mãi mãi 
 

           [C#]      
Này người yêu ơi xin quay về đây 
        [Bbm]       
Đừng để nụ hôn năm xưa phai màu 
          [Em7]       [Em] 
Đừng để tiếng yêu t rao nhau năm nào 
         [G#]        
Chỉ là giấc mơ t hoáng qua đời em 
          [C#] 
Mỗi khi đêm về... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com