highlight chords
[Am7]O nce there was a way to [Dm7]get ba ck homeward
[G7]On ce there was a way to [C]ge t back home
[Em]Sl eep [Am]pretty darling do [Dm]not cry
[G7]And I will sing a [C]lu llaby
[C]Gol den slumbers [F]f ill your [C]ey es
[C]Sm iles awake [F]you when you [C]ri se
[Em]Sle ep pretty [Am]dar ling do [Dm]not c ry
[G7]An d I will sing [C]a l ullaby
[Am7]On ce there was a way to [Dm7]get ba ck homeward
[G7]On ce there was a way to [C]get back home
[Em]Sl eep [Am]pretty d arling [Dm]do not cry
[G7]An d I will sing a [C]lu llaby
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Golden Slumbers

The Beatles
[Am7]O nce there was a way to [Dm7]get ba ck homeward
[G7]On ce there was a way to [C]ge t back home
[Em]Sl eep [Am]pretty darling do [Dm]not cry
[G7]And I will sing a [C]lu llaby
[C]Gol den slumbers [F]f ill your [C]ey es
[C]Sm iles awake [F]you when you [C]ri se
[Em]Sle ep pretty [Am]dar ling do [Dm]not c ry
[G7]An d I will sing [C]a l ullaby
[Am7]On ce there was a way to [Dm7]get ba ck homeward
[G7]On ce there was a way to [C]get back home
[Em]Sl eep [Am]pretty d arling [Dm]do not cry
[G7]An d I will sing a [C]lu llaby

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com