highlight chords
[Am]Měi tiáo dàjiē [Am]xiǎo xiàng
[Am]měi gèrén de [Dm]zuǐ lǐ
[Dm]jiànmiàn dì yī [Am]jù huà
[E]jiùshì gōngxǐ [Am]gōngxǐ
[Dm]gōngxǐ gōngxǐ [E]gōngxǐ nǐ ya
[Dm]gōngxǐ gōngxǐ [E]gōngxǐ nǐ
dōngtiān yǐ dào jìntóu
zhēnshi hǎo de xiāoxī
wēnnuǎn de chūnfēng
jiù yào chuī xǐng dàdì
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ ya
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ
hào hào bīngxuě róngjiě
yǎnkàn méihuā tǔ ruǐ
mànmàn chángyè guòqù
tīng dào yīshēng jī tí
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ ya
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ
jīngguò duōshǎo kùnnán
lìjīng duōshǎo mó liàn
duōshǎo xin er pànwàng
pànwàng chūn de xiāoxī
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ ya
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gongxi Gongxi (Chúc Xuân)

Chen Gexin
[Am]Měi tiáo dàjiē [Am]xiǎo xiàng
[Am]měi gèrén de [Dm]zuǐ lǐ
[Dm]jiànmiàn dì yī [Am]jù huà
[E]jiùshì gōngxǐ [Am]gōngxǐ
[Dm]gōngxǐ gōngxǐ [E]gōngxǐ nǐ ya
[Dm]gōngxǐ gōngxǐ [E]gōngxǐ nǐ
dōngtiān yǐ dào jìntóu
zhēnshi hǎo de xiāoxī
wēnnuǎn de chūnfēng
jiù yào chuī xǐng dàdì
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ ya
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ
hào hào bīngxuě róngjiě
yǎnkàn méihuā tǔ ruǐ
mànmàn chángyè guòqù
tīng dào yīshēng jī tí
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ ya
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ
jīngguò duōshǎo kùnnán
lìjīng duōshǎo mó liàn
duōshǎo xin er pànwàng
pànwàng chūn de xiāoxī
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ ya
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com