highlight chords
(Gmaj7 / Cmaj7 / Gmaj7 / Cmaj7)
(G / Bm7 / Am7 Am11 / D7sus4 D7)
[G]. Now [Bm7]it's time [Am]to say [Am]good night
[Bm7]. [Am7]Good [C/g]night [D]Sleep tight
[G]. Now [Bm7]the sun [Am7]turns [C/g]out his light
[Bm7]. [Am7]Good [Am7]night [D]Sleep tight
[Gmaj7]. Dream [Cmaj7]sweet [Gmaj7]dreams [Cmaj7]for me.
[G]. Dream [C]sweet dreams [G]for [C]you..
[G]. Close [Bm7]your eyes [Am7]and I'll [Am7]close mine
[Bm7]. [Am7]Good [C6]night [D]Sleep tight
[G]. Now [Bm7]the [Am7]moon be [C/g]gins to shine
[Bsus4]. [Am]Good [C/g]night [D]Sleep tight.
[B5]. Dream [Cmaj7]sweet [B5]dreams [Cmaj7]for me.
[G]. Dream [C]sweet dreams [G]for [C]you..
(G / C / A / Dm)
(G / C / D / C)
[G]. Close [Bm7]your eyes [Am7]and I'll [Am7]close mine.
[Bm]. [Am]Good [Am7]night [Dsus4]Sleep tight.
[D]
[G]. Now [Bm7]the sun [Am7]turns [C/g]out his light.
[Bm]. [Am]Good [C/g]night [D]Sleep tight.
[Gmaj7]. Dream [Cmaj7]sweet [Gmaj7]dreams [C] [C6]for me .
[G]. Dream [C/g]sweet [G] [Am7]dreams for you..
(G / Bm7 / Am7 Am11 / D7sus4 / G / )
(/ C / C D / G~)
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Good Night

The Beatles
(Gmaj7 / Cmaj7 / Gmaj7 / Cmaj7)
(G / Bm7 / Am7 Am11 / D7sus4 D7)
[G]. Now [Bm7]it's time [Am]to say [Am]good night
[Bm7]. [Am7]Good [C/g]night [D]Sleep tight
[G]. Now [Bm7]the sun [Am7]turns [C/g]out his light
[Bm7]. [Am7]Good [Am7]night [D]Sleep tight
[Gmaj7]. Dream [Cmaj7]sweet [Gmaj7]dreams [Cmaj7]for me.
[G]. Dream [C]sweet dreams [G]for [C]you..
[G]. Close [Bm7]your eyes [Am7]and I'll [Am7]close mine
[Bm7]. [Am7]Good [C6]night [D]Sleep tight
[G]. Now [Bm7]the [Am7]moon be [C/g]gins to shine
[Bsus4]. [Am]Good [C/g]night [D]Sleep tight.
[B5]. Dream [Cmaj7]sweet [B5]dreams [Cmaj7]for me.
[G]. Dream [C]sweet dreams [G]for [C]you..
(G / C / A / Dm)
(G / C / D / C)
[G]. Close [Bm7]your eyes [Am7]and I'll [Am7]close mine.
[Bm]. [Am]Good [Am7]night [Dsus4]Sleep tight.
[D]
[G]. Now [Bm7]the sun [Am7]turns [C/g]out his light.
[Bm]. [Am]Good [C/g]night [D]Sleep tight.
[Gmaj7]. Dream [Cmaj7]sweet [Gmaj7]dreams [C] [C6]for me .
[G]. Dream [C/g]sweet [G] [Am7]dreams for you..
(G / Bm7 / Am7 Am11 / D7sus4 / G / )
(/ C / C D / G~)

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com