1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Goodbye

Cuộn trang

1. [Eb] Là một cuộc tình nồng hình thành trong mắt [Gm] em Và anh biết em mang sầu [Cm] đau Còn bao đêm tháng [Fm] năm ta bên [Bb] nhau [Eb] Rồi hình hài người tình còn lại trong trái [Gm] tim Và anh sẽ không bao giờ [Cm] quên đời anh mang dấu [Fm] chân em nơi [Bb] đây [Eb] Nhìn lại dòng thời gian trôi [Cm] đi Tình [Ab] nồng ngày xưa tan theo mây [Bb] bay [Eb] Và ngồi đây tìm đâu giây [Cm] phút Ái ân cháy [Ab] nồng vội [Bb] tan ĐK: [Eb] Em không bao giờ hỏi vì [Ab] sao Tim anh chìm trong cơn [Fm] mê Vắng [C] em cõi đời này vô [Fm] nghĩa trong không [Bb] gian này [Eb] Ánh mắt mang theo lời nguyện [Ab] ước Và rồi em còn đâu than [Fm] khóc Đớn [C] đau khi mình xa [Fm] vắng [Bb] Có hay [Eb] chăng ----- Tăng 1 ½ tone lên [F#] ----- 2.[F#] Trao cho em nụ hôn và rồi anh biết [Bbm] rằng Mình sẽ sống như bao ngày [Ebm] qua Lòng yêu thương nhớ [D] nhung khi ra đi [F#] Nhìn lại dòng thời gian trôi [Ebm] đi Tình [Abm] nồng ngày xưa tan theo mây [C#] bay [Bbm] Và ngồi đây tìm đâu giây [Ebm] phút ái ân cháy [B] nồng vội [C#] tan ----- Giảm 1 ½ tone về [Eb] ----- ĐK: [Eb] Em không bao giờ hỏi vì [Ab] sao Tim anh chìm trong cơn [Fm] mê Vắng [C] em cõi đời này vô [Fm] nghĩa trong không [Bb] gian này [Eb] Ánh mắt mang theo lời nguyện [Ab] ước Và rồi em còn đâu than [Fm] khóc Đớn [C] đau khi mình xa [Fm] vắng [Bb] Có hay [Eb] chăng ----- Tăng 1 tone lên [F] ------- ĐK: [F] Em không bao giờ hỏi vì [Bb] sao Tim anh chìm trong cơn [Gm] mê Vắng [D] em cõi đời này vô [Gm] nghĩa trong không [C] gian này [F] Ánh mắt mang theo lời nguyện [Bb] ước Và rồi em còn đâu than [Gm] khóc đớn [D] đau khi mình xa [Gm] vắng Và em [C] sẽ vẫn nhớ hình bóng anh ngày xưa ta vừa mới [F] yêu ------------------- Origin Chords by Air Supply (With key up and down) 1. [Eb] I can see the pain living in your [Gm] eyes And I know how hard you [Cm] try You deserve to [Fm] have so much [Bb] more [Eb] I can feel your heart and I sympa-[Gm] thize And I'll never criti-[Cm] cize all you've ever [Fm] meant to my [Bb] life [Eb] I don't want to let you [Cm] down [Ab] I don't want to lead you [Bb] on [Eb] I don't want to hold you [Cm] back From where you [Ab] might be-[Bb] long Chorus : [Eb] You would never ask me [Ab] why My heart is so dis-[Fm] guised I [C] just can't live a [Fm] lie any-[Bb] more [Eb] I would rather hurt my-[Ab] self Than to ever make you [Fm] cry There's [C] nothing left to [Fm] say [Bb] but good-[Eb] bye * ----- Change key up 1 ½ tone to [F#] ----- 2. [F#] You deserve the chance at the kind of [Bbm] love I'm not sure i'm worthy [Ebm] of Losing you is [Abm] painful to [C#] me [F#] I don't want to let you [Ebm] down [B] I don't want to lead you [C#] on [F#] I don't want to hold you [Ebm] back From where you [B] might be-[C#] long ** ----- Change key down 1 ½ tone to [Eb] ----- Chorus : [Eb] You would never ask me [Ab] why My heart is so dis-[Fm] guised I [C] just can't live a [Fm] lie any-[Bb] more [Eb] I would rather hurt my-[Ab] self Than to ever make you [Fm] cry There's [C] nothing left to [Fm] say [Bb] but good-[Eb] bye *** ----- Change key up 1 tone to [F] ----- Chorus 1: [F] You would never ask me [Bb] why My heart is so dis-[Gm] guised I [D] just can't live a [Gm] lie any-[C] more [F] I would rather hurt my-[Bb] self Than to ever make you [Gm] cry There's [D] nothing left to [Gm] say [C] but good-[F] bye ------------------ Amateur version with 1 key only (for playing & singing easier) 1. [Eb] I can see the pain living in your [Gm] eyes And I know how hard you [Cm] try You deserve to [Fm] have so much [Bb] more [Eb] I can feel your heart and I sympa-[Gm] thize And I'll never criti-[Cm] cize all you've ever [Fm] meant to my [Bb] life [Eb] I don't want to let you [Cm] down [Ab] I don't want to lead you [Bb] on [Eb] I don't want to hold you [Cm] back From where you [Ab] might be-[Bb] long Chorus : [Eb] You would never ask me [Ab] why My heart is so dis-[Fm] guised I [C] just can't live a [Fm] lie any-[Bb] more [Eb] I would rather hurt my-[Ab] self Than to ever make you [Fm] cry There's [C] nothing left to [Fm] say [Bb] but good-[Eb] bye 2. [Eb] You deserve the chance at the kind of [Gm] love I'm not sure i'm worthy [Cm] of Losing you is [Fm] painful to [Bb] me [Eb] I don't want to let you [Cm] down [Ab] I don't want to lead you [Bb] on [Eb] I don't want to hold you [Cm] back From where you [Ab] might be-[Bb] long Chorus : [Eb] You would never ask me [Ab] why My heart is so dis-[Fm] guised I [C] just can't live a [Fm] lie any-[Bb] more [Eb] I would rather hurt my-[Ab] self Than to ever make you [Fm] cry There's [C] nothing left to [Fm] say [Bb] but good-[Eb] bye

Video hướng dẫn