1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Góp lá mùa xuân

Cuộn trang

Người [Dm] phu quét [F] lá bên [C] đường [Bb] Quét cả nắng [Dm] vàng [A7] quét cả mùa [Dm] thu Rừng thu phơi [Gm] những cành [Dm] khô [C] trăng về sau [A7] hè Ngày [Dm] thu xanh [Gm] yếu làn [Dm] da [C] em nằm ốm [A7] chờ Người [Dm] phu quét [F] lá dưới [C] nguồn [Bb] Quét cả gió [Dm] nồm [A7] quét cả mùa [Dm] đông Đầu [F] sân hoa [Gm] tím sầu [Dm] đông Bèo [F] mang hoa [Gm] tím về [A7] sông Còn [C] em xanh [F] mướt hồng [A7] nhan Chiều [C] em ra [F] bến cầu [A7] kinh Người [Dm] phu quét [F] lá bên [C] đường [Bb] Quét cả nắng [Dm] hồng [A7] quét hạ buồn [Dm] tênh Mầu da em [Gm] đã nâu [Dm] hồng Chân [C] nhộn phố [Dm] phường em [A7] về biển xa Bàn [Dm] chân thoát [Gm] chốn ao [Dm] tù Em [C] về đứng [Dm] chờ dưới [A7] ngọn tình ca Mùa [Dm] xuân lót [F] lá em [C] nằm [Bb] lót đầy hố [Dm] hầm [A7] lót lời đạn [Dm] bom Người phu thôi [F] quét bên [C] đường [Bb] quét chỗ em [Dm] nằm [A7] quét cả mùa [Dm] xuân

Video hướng dẫn