Gót phiêu du

≣≣
Chiều [Am] nay trên núi đổi hoang [Dm]
Nghe tiếng gió xa đưa [G] vi vu gợi niềm [Am] thương
Về [C] đây sau bao ngày phong sương
Ôi nhung [F] nhớ trong tim nghẹn [C] ngào tình quê hương
Hàng [Am] cây xanh kỷ niệm nơi [F] đây
Cùng sơn nữ ngân nga câu [Am] hò ngày nào
[C] Nhớ biết bao nhiêu ân [E7] tình êm [Am] đềm
[G] Nghe lòng xót xa thương yêu chiều [Am] nay
Về [Am] đây như đượm nồng men [Dm] say
Mơ kiếp sống yên vui [G] ngọt ngào ngày xưa [Am] ơi
Lặng [C] ngắm cánh chim trời tung [Am] bay
Bên lửa ấm yêu đương gia [C] đình lòng phơi phới
Chiều [Am] nay trên núi đồi quê [F] hương
Dừng đôi gót phiêu du mỏi [Am] mòn cuộc đời
Danh sách hợp âm (Click để tắt)