1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gót son lấp vùi

Cuộn trang

1. Em [Am] đi chẳng ngó [Dm] gì lúc Sài [Am] Gòn đang [F] vui Sài [Dm] Gòn nhìn theo [E7] khóc, một [Dm] gót son lấp [E7] vùi Em [Am] đi về nơi [F] ấy, tôi [G] đứng lặng Sài [Dm] Gòn Nhìn [E7] theo em tôi [Dm] khóc, những [E7] bước chân mỏi [Am] mòn. ĐK: Em [F] đi em cứ [G] đi, nhớ [E7] làm chi mà [Am] nhớ Đường [C] nào tôi cũng [G] si, đường [Dm] nào cũng đã [E7] khờ Em [F] đi em cứ [G] đi, nhớ [E7] làm chi mà [Am] nhớ Máu [E7] tim này rộng mở, tuông theo dòng em [Am] đi. 2. Em [Am] đi chẳng ngó [Dm] gì bóng [Am] một người chơi [F] vơi Bàng [Dm] hoàng gạt nước [E7] mắt, nhìn [Dm] gót son lấp [E7] vùi Em [Am] đi vào nơi [F] ấy, tôi [G] rớt lại lề [Dm] đường Cuồng [E7] si dòng máu [Dm] nóng dưới [E7] lớp da hao [Am] mòn. * Em [F] đi em cứ đi, em [E7] đi em cứ [Am] đi Em [F] đi em cứ đi, em [E7] đi em cứ [Am] đi Máu [E7] tim này rộng mở tuông theo dòng em [Am] đi.

Video hướng dẫn