highlight chords
1. Em [Am] đi chẳng ngó [Dm] gì lúc Sài [Am] Gòn đang [F] vui
Sài [Dm] Gòn nhìn theo [E7] khóc, một [Dm] gót son lấp [E7] vùi
Em [Am] đi về nơi [F] ấy, tôi [G] đứng lặng Sài [Dm] Gòn
Nhìn [E7] theo em tôi [Dm] khóc, những [E7] bước chân mỏi [Am] mòn.
ĐK:
Em [F] đi em cứ [G] đi, nhớ [E7] làm chi mà [Am] nhớ
Đường [C] nào tôi cũng [G] si, đường [Dm] nào cũng đã [E7] khờ
Em [F] đi em cứ [G] đi, nhớ [E7] làm chi mà [Am] nhớ
Máu [E7] tim này rộng mở, tuông theo dòng em [Am] đi.
2. Em [Am] đi chẳng ngó [Dm] gì bóng [Am] một người chơi [F] vơi
Bàng [Dm] hoàng gạt nước [E7] mắt, nhìn [Dm] gót son lấp [E7] vùi
Em [Am] đi vào nơi [F] ấy, tôi [G] rớt lại lề [Dm] đường
Cuồng [E7] si dòng máu [Dm] nóng dưới [E7] lớp da hao [Am] mòn.
* Em [F] đi em cứ đi, em [E7] đi em cứ [Am] đi
Em [F] đi em cứ đi, em [E7] đi em cứ [Am] đi
Máu [E7] tim này rộng mở tuông theo dòng em [Am] đi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gót son lấp vùi

Trần Quế Sơn , Bùi Giáng
1. Em [Am] đi chẳng ngó [Dm] gì lúc Sài [Am] Gòn đang [F] vui
Sài [Dm] Gòn nhìn theo [E7] khóc, một [Dm] gót son lấp [E7] vùi
Em [Am] đi về nơi [F] ấy, tôi [G] đứng lặng Sài [Dm] Gòn
Nhìn [E7] theo em tôi [Dm] khóc, những [E7] bước chân mỏi [Am] mòn.
ĐK:
Em [F] đi em cứ [G] đi, nhớ [E7] làm chi mà [Am] nhớ
Đường [C] nào tôi cũng [G] si, đường [Dm] nào cũng đã [E7] khờ
Em [F] đi em cứ [G] đi, nhớ [E7] làm chi mà [Am] nhớ
Máu [E7] tim này rộng mở, tuông theo dòng em [Am] đi.
2. Em [Am] đi chẳng ngó [Dm] gì bóng [Am] một người chơi [F] vơi
Bàng [Dm] hoàng gạt nước [E7] mắt, nhìn [Dm] gót son lấp [E7] vùi
Em [Am] đi vào nơi [F] ấy, tôi [G] rớt lại lề [Dm] đường
Cuồng [E7] si dòng máu [Dm] nóng dưới [E7] lớp da hao [Am] mòn.
* Em [F] đi em cứ đi, em [E7] đi em cứ [Am] đi
Em [F] đi em cứ đi, em [E7] đi em cứ [Am] đi
Máu [E7] tim này rộng mở tuông theo dòng em [Am] đi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com