highlight chords
Intro: [D][F][G][D][F][G][D]
Hu hu hu hu [D] hu, hu hu hu [F] hu hu hu [G] hu hu [D] x 3

1. [D] Headin' for the islands, we're [F] ready man and [G] packed to go [D] 
Hu hu hu hu [D] hu, hu hu hu [F] hu hu hu [G] hu hu 
[D] When we hit those islands, there's [F] gonna be a big [G] hello [D] 
Hu hu hu hu [C] hu, hu hu hu [F] hu hu hu [G] hu hu
Diggin' all the sunshine, it's [C] easy not to say good-[D] bye, bye, bye, bye

Chorus: [D] Headin' for the islands, heyeah, we're [F] really flyin' [G] high [D] 
Hu hu hu hu [C] hu, hu hu hu [F] hu hu hu [G] hu hu x 2
Gotta go [G] home, home, home, gotta go [Bb] home, home, home
Gotta go [G] home, home, home gotta go [Bb] home, home, home, gotta go [D] home

2. [D] Walkin' down the beaches, to-[F] morrow mornin' [G] we'll be there [D] 
Hu hu hu hu [D] hu, hu hu hu [F] hu hu hu [G] hu hu
[D] Golden sandy beaches, I [F] can smell the [G] breezy air [D] 
Hu hu hu hu [D] hu, hu hu hu [F] hu hu hu [G] hu hu
One more celebration, and [C] then we're ready for good-[D] bye, bye, bye, bye
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gotta go home

Nighttrain , Heinz & Jürgen Huth
Intro: [D][F][G][D][F][G][D]
Hu hu hu hu [D] hu, hu hu hu [F] hu hu hu [G] hu hu [D] x 3

1. [D] Headin' for the islands, we're [F] ready man and [G] packed to go [D] 
Hu hu hu hu [D] hu, hu hu hu [F] hu hu hu [G] hu hu 
[D] When we hit those islands, there's [F] gonna be a big [G] hello [D] 
Hu hu hu hu [C] hu, hu hu hu [F] hu hu hu [G] hu hu
Diggin' all the sunshine, it's [C] easy not to say good-[D] bye, bye, bye, bye

Chorus: [D] Headin' for the islands, heyeah, we're [F] really flyin' [G] high [D] 
Hu hu hu hu [C] hu, hu hu hu [F] hu hu hu [G] hu hu x 2
Gotta go [G] home, home, home, gotta go [Bb] home, home, home
Gotta go [G] home, home, home gotta go [Bb] home, home, home, gotta go [D] home

2. [D] Walkin' down the beaches, to-[F] morrow mornin' [G] we'll be there [D] 
Hu hu hu hu [D] hu, hu hu hu [F] hu hu hu [G] hu hu
[D] Golden sandy beaches, I [F] can smell the [G] breezy air [D] 
Hu hu hu hu [D] hu, hu hu hu [F] hu hu hu [G] hu hu
One more celebration, and [C] then we're ready for good-[D] bye, bye, bye, bye

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn