highlight chords
Intro : [F][Bb][C][F][Bb][C]

[Bb] Guantanamera [C], [Bb] guajira [F] Guantanamera [C] 
[F] Guantana-[Bb] me-[C] ra, guajira [F] Guantana-[Bb] me-[C] ra

1. [F] Yo soy un [Bb] hombre sin-[C] cero 
[F] De donde cre-[Bb] ce la [C] palma 
[F] Yo soy un [Bb] hombre sin-[C] cero
[F] De donde cre-[Bb] ce la pal-[C] ma
[F] Y antes de [C] morirme [Bb] quie-[C] ro
[Bb] Echar mis [F] versos de-[C] lalma

[Bb] Guantanamera [C], [Bb] guajira [F] Guantanamera [C] 
[F] Guantana-[Bb] me-[C] ra, guajira [F] Guantana-[Bb] me-[C] ra

2. [F] Mi verso es de [Bb] un verde [C] claro 
[F] Y de un [Bb] carmín encen-[C] dido 
[F] Mi verso es [Bb] de un verde [C] claro
[F] Y de un car-[Bb] mín encen-[C] dido
[F] Mi verso [C] es un cier-[Bb] vo heri-[C] do
[Bb] Que busca [F] en el monte [C] amparo

[Bb] Guantanamera [C], [Bb] guajira [F] Guantanamera [C] 
[F] Guantana-[Bb] me-[C] ra, guajira [F] Guantana-[Bb] me-[C] ra

3. [F] Con los po-[Bb] bres de la [C] tierra 
[F] Quiero yo [Bb] mi suerte [C] echar 
[F] Con los [Bb] pobres de la [C] tierra 
[F] Quiero yo mi [Bb] suerte e-[C] char
[F] El arro-[C] yo de [Bb] la sier-[C] ra
[Bb] Me complace [F] más que [C] elmar

[Bb] Guantanamera [C], [Bb] guajira [F] Guantanamera [C] 
[F] Guantana-[Bb] me-[C] ra, guajira [F] Guantana-[Bb] me-[C] ra
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Guantanamera

José Martí , Joseíto Fernandez
Intro : [F][Bb][C][F][Bb][C]

[Bb] Guantanamera [C], [Bb] guajira [F] Guantanamera [C] 
[F] Guantana-[Bb] me-[C] ra, guajira [F] Guantana-[Bb] me-[C] ra

1. [F] Yo soy un [Bb] hombre sin-[C] cero 
[F] De donde cre-[Bb] ce la [C] palma 
[F] Yo soy un [Bb] hombre sin-[C] cero
[F] De donde cre-[Bb] ce la pal-[C] ma
[F] Y antes de [C] morirme [Bb] quie-[C] ro
[Bb] Echar mis [F] versos de-[C] lalma

[Bb] Guantanamera [C], [Bb] guajira [F] Guantanamera [C] 
[F] Guantana-[Bb] me-[C] ra, guajira [F] Guantana-[Bb] me-[C] ra

2. [F] Mi verso es de [Bb] un verde [C] claro 
[F] Y de un [Bb] carmín encen-[C] dido 
[F] Mi verso es [Bb] de un verde [C] claro
[F] Y de un car-[Bb] mín encen-[C] dido
[F] Mi verso [C] es un cier-[Bb] vo heri-[C] do
[Bb] Que busca [F] en el monte [C] amparo

[Bb] Guantanamera [C], [Bb] guajira [F] Guantanamera [C] 
[F] Guantana-[Bb] me-[C] ra, guajira [F] Guantana-[Bb] me-[C] ra

3. [F] Con los po-[Bb] bres de la [C] tierra 
[F] Quiero yo [Bb] mi suerte [C] echar 
[F] Con los [Bb] pobres de la [C] tierra 
[F] Quiero yo mi [Bb] suerte e-[C] char
[F] El arro-[C] yo de [Bb] la sier-[C] ra
[Bb] Me complace [F] más que [C] elmar

[Bb] Guantanamera [C], [Bb] guajira [F] Guantanamera [C] 
[F] Guantana-[Bb] me-[C] ra, guajira [F] Guantana-[Bb] me-[C] ra

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com