highlight chords
1. Chiếc máy reo [Em] quay ngân vang rừng xanh
Chiếc mũ tai bèo em gửi tới [G] anh
Khuya sớm chăm lo máy nhanh tay càng [Am] nhanh
Mũi chỉ đường [B7] kim theo anh đi diệt [G] thù
2. Che nắng che [Em] mưa những khi hành quân
Che mắt quân thù trên đường tiến [G] bước
Rước gối trên vai gió đông là ngụy [Am] trang
Bướm lượn vườn [Bm] bay ngiêng ngiêng mũ tai [Em] bèo
ĐK: Ngăn ngăn bước quân [Em] thù anh giải phóng quân xung phong
Thăng thắng mũ tai [C] bèo quân thù nhìn thấy khiếp [G] vía
Hớ...ơ chị [Am] em ơi, máy ơi nào [C] quay nhanh sớm trưa hoan [G] hỉ
Anh bộ đội [Em] ơi em ngồi em [C] máy
Mà lòng liền [Am] mang trong tim em lửa [B7] cháy
Đêm đêm bên ánh [Em] đèn em cùng theo anh xung phong
Đi khắp chốn chiến [C] trường tiêu diệt giặc Mỹ cướp [G] nước
Hớ...ơ chị [Am] em ơi, mũi kim chị [C] em ta, có công diệt [G] thù
Anh bộ đội [Em] ơi mỗi đường chỉ [C] may
Mang nặng tình [Am] yêu thương chúng em gửi [G] tới
Có cả tình [B7] quê trong chiếc mũ tai [Em] bèo
* (Mang nặng tình [Am] yêu thương chúng em gửi [B] tới
Ấy tình hậu [G] phương theo anh ra tiền [Em] tuyến
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gửi anh chiếc mũ tai bèo

Phạm Tuấn Khoa
1. Chiếc máy reo [Em] quay ngân vang rừng xanh
Chiếc mũ tai bèo em gửi tới [G] anh
Khuya sớm chăm lo máy nhanh tay càng [Am] nhanh
Mũi chỉ đường [B7] kim theo anh đi diệt [G] thù
2. Che nắng che [Em] mưa những khi hành quân
Che mắt quân thù trên đường tiến [G] bước
Rước gối trên vai gió đông là ngụy [Am] trang
Bướm lượn vườn [Bm] bay ngiêng ngiêng mũ tai [Em] bèo
ĐK: Ngăn ngăn bước quân [Em] thù anh giải phóng quân xung phong
Thăng thắng mũ tai [C] bèo quân thù nhìn thấy khiếp [G] vía
Hớ...ơ chị [Am] em ơi, máy ơi nào [C] quay nhanh sớm trưa hoan [G] hỉ
Anh bộ đội [Em] ơi em ngồi em [C] máy
Mà lòng liền [Am] mang trong tim em lửa [B7] cháy
Đêm đêm bên ánh [Em] đèn em cùng theo anh xung phong
Đi khắp chốn chiến [C] trường tiêu diệt giặc Mỹ cướp [G] nước
Hớ...ơ chị [Am] em ơi, mũi kim chị [C] em ta, có công diệt [G] thù
Anh bộ đội [Em] ơi mỗi đường chỉ [C] may
Mang nặng tình [Am] yêu thương chúng em gửi [G] tới
Có cả tình [B7] quê trong chiếc mũ tai [Em] bèo
* (Mang nặng tình [Am] yêu thương chúng em gửi [B] tới
Ấy tình hậu [G] phương theo anh ra tiền [Em] tuyến

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com