1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gửi anh chiếc mũ tai bèo

Cuộn trang

1. Chiếc máy reo [Em] quay ngân vang rừng xanh Chiếc mũ tai bèo em gửi tới [G] anh Khuya sớm chăm lo máy nhanh tay càng [Am] nhanh Mũi chỉ đường [B7] kim theo anh đi diệt [G] thù 2. Che nắng che [Em] mưa những khi hành quân Che mắt quân thù trên đường tiến [G] bước Rước gối trên vai gió đông là ngụy [Am] trang Bướm lượn vườn [Bm] bay ngiêng ngiêng mũ tai [Em] bèo ĐK: Ngăn ngăn bước quân [Em] thù anh giải phóng quân xung phong Thăng thắng mũ tai [C] bèo quân thù nhìn thấy khiếp [G] vía Hớ...ơ chị [Am] em ơi, máy ơi nào [C] quay nhanh sớm trưa hoan [G] hỉ Anh bộ đội [Em] ơi em ngồi em [C] máy Mà lòng liền [Am] mang trong tim em lửa [B7] cháy Đêm đêm bên ánh [Em] đèn em cùng theo anh xung phong Đi khắp chốn chiến [C] trường tiêu diệt giặc Mỹ cướp [G] nước Hớ...ơ chị [Am] em ơi, mũi kim chị [C] em ta, có công diệt [G] thù Anh bộ đội [Em] ơi mỗi đường chỉ [C] may Mang nặng tình [Am] yêu thương chúng em gửi [G] tới Có cả tình [B7] quê trong chiếc mũ tai [Em] bèo * (Mang nặng tình [Am] yêu thương chúng em gửi [B] tới Ấy tình hậu [G] phương theo anh ra tiền [Em] tuyến

Video hướng dẫn