1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gửi anh một khúc dân ca

Cuộn trang

[C] Non nước vui thanh bình Em hát câu tâm [Dm] tình Gửi lời thăm [G] anh [Dm] Nhìn trời trong [G7] xanh [C] Chim én bay từng [Am] đàn Mang theo [Dm] cả tiếng [Em] em chân [C] thành [Dm] Trong nắng xuân yên [Em] lành [F] Dệt thêu bức [G] tranh rừng [C] xanh Trời [Dm] xuân bướm bay trao [Em] cành Rọi [G] theo bức tranh biền [C] xanh [C] Xanh đến vui muôn nhà Khi búp xuân nõn [Dm] nà Vừa độ đơm [G] hoa [Dm] Một điệu dân [G7] ca [C] Thương lúa xuân quyến [Am] rũ Anh chiến [Dm] sỹ cũng [Em] vui chan [C] hoà [Dm] Như sớm nơi quê [Em] nhà Dệt [Dm] thêu bức [G] tranh đầy [C] hoa Tình [Dm] ta sáng như trăng [Em] ngà Nụ [G7] xuân kết hương gần [C] xa

Video hướng dẫn