highlight chords
				              [Bb]            [Cm]   [F]   
Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ 
     [Eb]        
Mang hình bóng quê hương, 
[Cm]    [F]             
Lợp vào đây trăm mến ngàn thương 
[Bb]              [Cm]  
Nón bài thơ, em đội nón bài thơ 
[Bb]        [F]   
đi đón ngày hội mới 
     [Bb]          [Cm]   
Nước non ta nay một giải vẹn tròn 
         [Eb]  
như chiếc nón bài thơ 
 [F] [Gm] [F]      [Bb]
Ơ ơ ơ ơ … ơ…ơ…ơ … ơ 
 

[Eb]            [Cm]    
Anh gửi tặng nón bài thơ quê mẹ 
      [Eb]       [Bb]  
Gửi cho em dòng sông cửa bể 
[Gm]            [Cm]   
cả vầng trăng và cả trời xanh 
[Eb]           [Bb]    [F]   
Nước dưới sông có khi đầy khi cạn, 
[Bb]          [F]    [Gm]  
trăng trên trời khi tỏ khi mờ 
[F]     [Cm]       [F]   
Tình đôi ta từ bấy đến giờ 
  [Eb]       [F]    [Cm]   [Bb]    
vẫn tròn như chiếc nón bài thơ ơ hờ ơ hớ 
 

  [Bb]            [Cm]   [F]   
Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ 
     [Eb]        
Mang hình bóng quê hương, 
[Cm]    [F]             
Lợp vào đây trăm mến ngàn thương 
[Bb]              [Cm]  
Nón bài thơ, em đội nón bài thơ 
[Bb]        [F]   
đi đón ngày hội mới 
     [Bb]          [Cm]   
Nước non ta nay một giải vẹn tròn 
         [Eb]  
như chiếc nón bài thơ 
 [F] [Gm] [F]      [Bb] 
Ơ ơ ơ ơ … ơ…ơ…ơ … ơ 
 

[Eb]            [Cm]    
Anh gửi tặng nón bài thơ quê mẹ 
      [Eb]       [Bb]  
Gửi cho em dòng sông cửa bể 
[Gm]            [Cm]   
cả vầng trăng và cả trời xanh 
[Eb]           [Bb]    [F]   
Nước dưới sông có khi đầy khi cạn, 
[Bb]          [F]    [Gm]  
trăng trên trời khi tỏ khi mờ 
[F]     [Cm]       [F]   
Tình đôi ta từ bấy đến giờ 
  [Eb]       [F]     [Eb]       [F]      [Cm]    [Bb] 
vẫn tròn như chiếc nón, vẫn tròn như chiếc nón bài thơ anh tặng em 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gửi em chiếc nón bài thơ - Trọng Tấn

				              [Bb]            [Cm]   [F]   
Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ 
     [Eb]        
Mang hình bóng quê hương, 
[Cm]    [F]             
Lợp vào đây trăm mến ngàn thương 
[Bb]              [Cm]  
Nón bài thơ, em đội nón bài thơ 
[Bb]        [F]   
đi đón ngày hội mới 
     [Bb]          [Cm]   
Nước non ta nay một giải vẹn tròn 
         [Eb]  
như chiếc nón bài thơ 
 [F] [Gm] [F]      [Bb]
Ơ ơ ơ ơ … ơ…ơ…ơ … ơ 
 

[Eb]            [Cm]    
Anh gửi tặng nón bài thơ quê mẹ 
      [Eb]       [Bb]  
Gửi cho em dòng sông cửa bể 
[Gm]            [Cm]   
cả vầng trăng và cả trời xanh 
[Eb]           [Bb]    [F]   
Nước dưới sông có khi đầy khi cạn, 
[Bb]          [F]    [Gm]  
trăng trên trời khi tỏ khi mờ 
[F]     [Cm]       [F]   
Tình đôi ta từ bấy đến giờ 
  [Eb]       [F]    [Cm]   [Bb]    
vẫn tròn như chiếc nón bài thơ ơ hờ ơ hớ 
 

  [Bb]            [Cm]   [F]   
Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ 
     [Eb]        
Mang hình bóng quê hương, 
[Cm]    [F]             
Lợp vào đây trăm mến ngàn thương 
[Bb]              [Cm]  
Nón bài thơ, em đội nón bài thơ 
[Bb]        [F]   
đi đón ngày hội mới 
     [Bb]          [Cm]   
Nước non ta nay một giải vẹn tròn 
         [Eb]  
như chiếc nón bài thơ 
 [F] [Gm] [F]      [Bb] 
Ơ ơ ơ ơ … ơ…ơ…ơ … ơ 
 

[Eb]            [Cm]    
Anh gửi tặng nón bài thơ quê mẹ 
      [Eb]       [Bb]  
Gửi cho em dòng sông cửa bể 
[Gm]            [Cm]   
cả vầng trăng và cả trời xanh 
[Eb]           [Bb]    [F]   
Nước dưới sông có khi đầy khi cạn, 
[Bb]          [F]    [Gm]  
trăng trên trời khi tỏ khi mờ 
[F]     [Cm]       [F]   
Tình đôi ta từ bấy đến giờ 
  [Eb]       [F]     [Eb]       [F]      [Cm]    [Bb] 
vẫn tròn như chiếc nón, vẫn tròn như chiếc nón bài thơ anh tặng em 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com