1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gửi em chiếc nón bài thơ - Trọng Tấn

Cuộn trang

[Bb] [Cm] [F] Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ [Eb] Mang hình bóng quê hương, [Cm] [F] Lợp vào đây trăm mến ngàn thương [Bb] [Cm] Nón bài thơ, em đội nón bài thơ [Bb] [F] đi đón ngày hội mới [Bb] [Cm] Nước non ta nay một giải vẹn tròn [Eb] như chiếc nón bài thơ [F] [Gm] [F] [Bb] Ơ ơ ơ ơ … ơ…ơ…ơ … ơ [Eb] [Cm] Anh gửi tặng nón bài thơ quê mẹ [Eb] [Bb] Gửi cho em dòng sông cửa bể [Gm] [Cm] cả vầng trăng và cả trời xanh [Eb] [Bb] [F] Nước dưới sông có khi đầy khi cạn, [Bb] [F] [Gm] trăng trên trời khi tỏ khi mờ [F] [Cm] [F] Tình đôi ta từ bấy đến giờ [Eb] [F] [Cm] [Bb] vẫn tròn như chiếc nón bài thơ ơ hờ ơ hớ [Bb] [Cm] [F] Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ [Eb] Mang hình bóng quê hương, [Cm] [F] Lợp vào đây trăm mến ngàn thương [Bb] [Cm] Nón bài thơ, em đội nón bài thơ [Bb] [F] đi đón ngày hội mới [Bb] [Cm] Nước non ta nay một giải vẹn tròn [Eb] như chiếc nón bài thơ [F] [Gm] [F] [Bb] Ơ ơ ơ ơ … ơ…ơ…ơ … ơ [Eb] [Cm] Anh gửi tặng nón bài thơ quê mẹ [Eb] [Bb] Gửi cho em dòng sông cửa bể [Gm] [Cm] cả vầng trăng và cả trời xanh [Eb] [Bb] [F] Nước dưới sông có khi đầy khi cạn, [Bb] [F] [Gm] trăng trên trời khi tỏ khi mờ [F] [Cm] [F] Tình đôi ta từ bấy đến giờ [Eb] [F] [Eb] [F] [Cm] [Bb] vẫn tròn như chiếc nón, vẫn tròn như chiếc nón bài thơ anh tặng em

Video hướng dẫn