highlight chords
Anh [Bb]gửi cho em chiếc nón bài [Cm]thơ xứ [F]Nghệ
Mang hình [Eb]bóng quê hương,
[Cm]Lợp vào [F]đây trăm mến ngàn thương
[Bb]Nón bài thơ, em đội nón bài [Cm]thơ
[Bb]đi đón ngày hội [F]mới
Nước non [Bb]ta nay một giải vẹn [Cm]tròn
như chiếc nón bài [Eb]thơ
Ơ [F]ơ [Gm]ơ [F]ơ … ơ…ơ…ơ … [Bb]ơ
[Eb]Anh gửi tặng nón bài thơ [Cm]quê mẹ
Gửi cho em [Eb]dòng sông cửa [Bb]bể
[Gm]cả vầng trăng và cả trời [Cm]xanh
[Eb]Nước dưới sông có khi [Bb]đầy khi [F]cạn,
[Bb]trăng trên trời khi [F]tỏ khi [Gm]mờ
[F]Tình đôi [Cm]ta từ bấy đến [F]giờ
vẫn [Eb]tròn như chiếc [F]nón bài [Cm]thơ ơ [Bb]hờ ơ hớ
Anh [Bb]gửi cho em chiếc nón bài [Cm]thơ xứ [F]Nghệ
Mang hình [Eb]bóng quê hương,
[Cm]Lợp vào [F]đây trăm mến ngàn thương
[Bb]Nón bài thơ, em đội nón bài [Cm]thơ
[Bb]đi đón ngày hội [F]mới
Nước non [Bb]ta nay một giải vẹn [Cm]tròn
như chiếc nón bài [Eb]thơ
Ơ [F]ơ [Gm]ơ [F]ơ … ơ…ơ…ơ … [Bb]ơ
[Eb]Anh gửi tặng nón bài thơ [Cm]quê mẹ
Gửi cho em [Eb]dòng sông cửa [Bb]bể
[Gm]cả vầng trăng và cả trời [Cm]xanh
[Eb]Nước dưới sông có khi [Bb]đầy khi [F]cạn,
[Bb]trăng trên trời khi [F]tỏ khi [Gm]mờ
[F]Tình đôi [Cm]ta từ bấy đến [F]giờ
vẫn [Eb]tròn như chiếc [F]nón, vẫn [Eb]tròn như chiếc [F]nón bài thơ [Cm]anh tặng [Bb]em
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gửi Em Chiếc Nón Bài Thơ

Lê Việt Hòa
Anh [Bb]gửi cho em chiếc nón bài [Cm]thơ xứ [F]Nghệ
Mang hình [Eb]bóng quê hương,
[Cm]Lợp vào [F]đây trăm mến ngàn thương
[Bb]Nón bài thơ, em đội nón bài [Cm]thơ
[Bb]đi đón ngày hội [F]mới
Nước non [Bb]ta nay một giải vẹn [Cm]tròn
như chiếc nón bài [Eb]thơ
Ơ [F]ơ [Gm]ơ [F]ơ … ơ…ơ…ơ … [Bb]ơ
[Eb]Anh gửi tặng nón bài thơ [Cm]quê mẹ
Gửi cho em [Eb]dòng sông cửa [Bb]bể
[Gm]cả vầng trăng và cả trời [Cm]xanh
[Eb]Nước dưới sông có khi [Bb]đầy khi [F]cạn,
[Bb]trăng trên trời khi [F]tỏ khi [Gm]mờ
[F]Tình đôi [Cm]ta từ bấy đến [F]giờ
vẫn [Eb]tròn như chiếc [F]nón bài [Cm]thơ ơ [Bb]hờ ơ hớ
Anh [Bb]gửi cho em chiếc nón bài [Cm]thơ xứ [F]Nghệ
Mang hình [Eb]bóng quê hương,
[Cm]Lợp vào [F]đây trăm mến ngàn thương
[Bb]Nón bài thơ, em đội nón bài [Cm]thơ
[Bb]đi đón ngày hội [F]mới
Nước non [Bb]ta nay một giải vẹn [Cm]tròn
như chiếc nón bài [Eb]thơ
Ơ [F]ơ [Gm]ơ [F]ơ … ơ…ơ…ơ … [Bb]ơ
[Eb]Anh gửi tặng nón bài thơ [Cm]quê mẹ
Gửi cho em [Eb]dòng sông cửa [Bb]bể
[Gm]cả vầng trăng và cả trời [Cm]xanh
[Eb]Nước dưới sông có khi [Bb]đầy khi [F]cạn,
[Bb]trăng trên trời khi [F]tỏ khi [Gm]mờ
[F]Tình đôi [Cm]ta từ bấy đến [F]giờ
vẫn [Eb]tròn như chiếc [F]nón, vẫn [Eb]tròn như chiếc [F]nón bài thơ [Cm]anh tặng [Bb]em

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com