1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gửi Em Chiếc Nón Bài Thơ

Cuộn trang

Anh [Bb]gửi cho em chiếc nón bài [Cm]thơ xứ [F]Nghệ Mang hình [Eb]bóng quê hương, [Cm]Lợp vào [F]đây trăm mến ngàn thương [Bb]Nón bài thơ, em đội nón bài [Cm]thơ [Bb]đi đón ngày hội [F]mới Nước non [Bb]ta nay một giải vẹn [Cm]tròn như chiếc nón bài [Eb]thơ Ơ [F]ơ [Gm]ơ [F]ơ … ơ…ơ…ơ … [Bb]ơ [Eb]Anh gửi tặng nón bài thơ [Cm]quê mẹ Gửi cho em [Eb]dòng sông cửa [Bb]bể [Gm]cả vầng trăng và cả trời [Cm]xanh [Eb]Nước dưới sông có khi [Bb]đầy khi [F]cạn, [Bb]trăng trên trời khi [F]tỏ khi [Gm]mờ [F]Tình đôi [Cm]ta từ bấy đến [F]giờ vẫn [Eb]tròn như chiếc [F]nón bài [Cm]thơ ơ [Bb]hờ ơ hớ Anh [Bb]gửi cho em chiếc nón bài [Cm]thơ xứ [F]Nghệ Mang hình [Eb]bóng quê hương, [Cm]Lợp vào [F]đây trăm mến ngàn thương [Bb]Nón bài thơ, em đội nón bài [Cm]thơ [Bb]đi đón ngày hội [F]mới Nước non [Bb]ta nay một giải vẹn [Cm]tròn như chiếc nón bài [Eb]thơ Ơ [F]ơ [Gm]ơ [F]ơ … ơ…ơ…ơ … [Bb]ơ [Eb]Anh gửi tặng nón bài thơ [Cm]quê mẹ Gửi cho em [Eb]dòng sông cửa [Bb]bể [Gm]cả vầng trăng và cả trời [Cm]xanh [Eb]Nước dưới sông có khi [Bb]đầy khi [F]cạn, [Bb]trăng trên trời khi [F]tỏ khi [Gm]mờ [F]Tình đôi [Cm]ta từ bấy đến [F]giờ vẫn [Eb]tròn như chiếc [F]nón, vẫn [Eb]tròn như chiếc [F]nón bài thơ [Cm]anh tặng [Bb]em

Video hướng dẫn