1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gửi em ở cuối sông Hồng

Cuộn trang

Anh ở biên [Am] cương nơi con sông [Dm] Hồng chảy vào đất [Am] Việt Ở nơi anh mùa này con [C] nước, lắng phù [Am] sa in bóng đôi [Dm] bờ Anh ở biên [G] cương biết rằng em năm ngóng tháng [Am] chờ Cứ chiều [C] chiều ra sông mà gánh nước Nên ngày ngày cùng bạn bè trên [F] chốt Anh lại xuống sông [Dm] Hồng cho thỏa lòng em [E7] mong Em ở phương [Am] xa, nghe đài [Dm] báo gió mùa đông [Am] bắc Em thương [C] anh nơi chiến hào gặp [F] rét Mà em [E7] thương anh… chiều nay đang đứng [G] gác Lo canh giữ đất [C] trời, áo ấm có lạnh [F] không Hỡi [Dm] anh yêu. [E7] người chiến sĩ biên [Am] thùy Có gì [Dm] đâu tấm lòng người [Am] chiến sĩ có tình [E7] yêu bốn mùa sưởi [F] ấm Dù gió [E7] mưa, dù mùa [Am] đông, Vì rằng [E7] em luôn ở [Am] bên anh Em ở phương [Am] xa nơi con sông [Dm] Hồng chảy về với [Am] biển Ở trên anh đầu nguồn biên [C] giới cuối dòng [Am] sông nơi ấy quê [Dm] nhà Em ở phương [G] xa, cách mười sông ba núi bốn [Am] đèo Cứ chiều [C] chiều ra sông mà gánh nước Đem lòng mình gửi về miền biên [F] giới Sông chẳng nói nên [Dm] lời nhưng nặng tình yêu [E7] thương Anh ở biên [Am] cương sương lạnh [Dm] giá biết mùa đông [Am] tới Nơi quê [C] hương em bước vào vụ [F] mới Rằng anh [E7] thương em, đồng quê chưa cấy [G] hết Tay em ngập dưới [C] bùn, lúa cấy thẳng hàng [F] không Hỡi [Dm] em yêu [E7] ở cuối sông [Am] Hồng? Thấy dòng [Dm] sông sóng ngầu lên sắc [Am] đỏ biết là [E7] anh nhớ về em [F] đó Là chiến [E7] công, là niềm [Am] tin, là tình [E7] yêu anh gửi cho [Am] em [F] Em gửi cho [Am] anh, [F] anh gửi cho [Am] em, [F] em gửi cho [Am] anh Là tình [E7] yêu ta gửi cho [Am] nhau

Video hướng dẫn