1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gửi gió cho mây ngàn bay

Cuộn trang

Với bao tà áo [Em] xanh đây mùa [F] thu Hoa lá [Am] tàn, hàng [A7] cây đứng hững [Dm]hờ Lá [Am] vàng từng cánh rơi từng [G] cánh Rơi xuống âm thầm trên đất [C] xưa Gửi [C] gió [A7] cho mây ngàn [Dm] bay Gửi [F] bướm [G7] muôn màu về [C] hoa Gửi [F] thêm ánh [Dm] trăng màu [C] xanh lá [Am] thư Về [Dm] đây với thu trần [G7] gian Gửi [C] gió [A7] cho mây ngàn [Dm] bay Gửi [F] phím [G7] tơ đồng tìm [C] duyên Gửi [F] thêm lá [Dm] thư màu [C] xanh ái [Am] ân Về [Dm] đôi mắt [G7] như hồ [C] thu. Thấy hối tiếc [Dm] nhiều thuyền đã sang [C] bờ Đường về không [Em] lối dòng [G] đời trôi đã về [F] chiều Mà lòng mến còn [C]nhiều đập [G7] gương xưa tìm [C] bóng. Nhưng [Am] thôi tiếc mà [Em] chi chim rồi [G]bay, anh rồi [F] đi Đường [G] trần quên lối cũ người [F] đời xa cách mãi Tình [G7] trần không hàn gắn thương [C] lòng. Gửi [C] gió [A7] cho mây ngàn [Dm] bay Gửi [F] bướm [G7] đa tình về [C] hoa Gửi [F] thêm ánh [Dm] trăng màu [C] xanh lá [Am] thư Về [Dm] đây với [G7] thu trần [C] gian

Video hướng dẫn