1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gửi nắng cho em

Cuộn trang

Anh ở trong [D] này chưa thấy mùa đông Nắng vẫn [Bm] đỏ mận hồng đào cuối [Em] vụ Trời Sài Gòn xanh cao quyến [E] rũ Thật diệu [F#m] kỳ là [F#7] mùa đông phương [Bm] Nam [A] Muốn gửi ra [D] em một chút nắng [F#m] vàng Thương cái [Bm] rét của thợ cày thợ [Em] cấy Nên cứ [A] muốn chia nắng đều ra ngoài [F#m] ấy Có tình [E] thương tha thiết của trong [A] này Anh vẫn hiểu sức [Bm] vươn của những cành [A] đào Qua giá [Am] rét vẫn đỏ hoa ngày [F] tết Như cây [D] thông vững vàng trong [A] giá rét Em hãy [D] làm cây [Gm] thông xanh nghe [D] em Khi hai [G] miền cùng vào một vụ [Em] chiêm Hai vựa [A] thóc cùng nặng tình của [F#m] đất Cùng vào [D] trận một ngày vui thống [Bm] nhất Hơn lúc [A] nào anh thấu hiểu lòng [D] em Gửi nắng cho [F#m] em gửi nắng cho [Em] em Gửi nắng [A] về sưởi ấm những bàn [D] tay

Video hướng dẫn