1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hạ Long biển nhớ

Cuộn trang

Đã mấy mùa [Am] than anh chưa về với biển Về với Hạ [E7] Long gió [G] lộng mây [C] hồng Có cô thợ chênh vênh lưng [G] núi Có dải [C] lụa sương mờ Tuần [G] Châu Đã lâu anh chưa [C] về hay là anh giận dỗi [G] em Gió ơi gió có [E7] lộng mây ơi mây có [Am] hồng Hạ Long mênh mông là [Am] thế Để [D] em mê mải mái chèo Hạ [C] Long bão giông là [F] thế Để [D] em ngất ngây thuyền [Am] say Hạ [G] Long ru em ngủ Trong mặn [E7] mòi quyến rũ [Am] vô cùng Để [Dm] ai đi xa Hạ [E7] Long đắm [Am] chìm trong nỗi [G] nhớ Đắm [E7] chìm trong nỗi [A] nhớ

Video hướng dẫn