highlight chords
				                 [C]    [G]       [Am]   
Về đi nh é bình yê n nơi ấu thơ x ưa ... 
     [C]     [G]       [Am]    
Về đi nh é về như c hưa bước chân đ i bao giờ 
     [F]          [G]        [G#]   [C] 
Ôi bóng d áng Hà Nội, từng gốc phố bồi hồi còn mãi.... 
 

 [C]      [F]         [G]         [Em]    
Về đây ta tắ m mình, nước sông H ồng nuôi ta lớn lê n năm xưa 
      [Am]       [F]         [Dm]      [G]  
Chẳng xa c ách nào, dù có t hế nào , thì ta vẫ n sẽ về lại đâ y... 
 

 [C]      [F]          [G]          [Em]   
Về đây bên th áp rùa, những phố ph ường thân thương vẫn đông vui 
    [F]         [Dm]          [G]   
Dù mưa nắng Hà Nội, chẳng thể có nơi nào đẹp h ơn... 
 

      [D]              [Bm]         
Ta muốn đem Hà Nội đi theo, giống như m ang cả Hồ Gươm theo 
      [Em]             [G]      [A]    
Mùa hoa sữa đêm thu chất ngất..Chỉ Hà N ội mới có mà thôi... 
      [D]               [Bm]             
Giá như man g Hà Nội được theo, giống như mang cả bình yên giấc mơ .. 
      [Em]            [G]         [A]  
Hà Nội thươ ng yêu trong nỗi nhớ, cả m ột trời thơ ấu là đ ây.. 
     [D]    
Ôi bình yê n !.... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hà Nội bình yên

				                 [C]    [G]       [Am]   
Về đi nh é bình yê n nơi ấu thơ x ưa ... 
     [C]     [G]       [Am]    
Về đi nh é về như c hưa bước chân đ i bao giờ 
     [F]          [G]        [G#]   [C] 
Ôi bóng d áng Hà Nội, từng gốc phố bồi hồi còn mãi.... 
 

 [C]      [F]         [G]         [Em]    
Về đây ta tắ m mình, nước sông H ồng nuôi ta lớn lê n năm xưa 
      [Am]       [F]         [Dm]      [G]  
Chẳng xa c ách nào, dù có t hế nào , thì ta vẫ n sẽ về lại đâ y... 
 

 [C]      [F]          [G]          [Em]   
Về đây bên th áp rùa, những phố ph ường thân thương vẫn đông vui 
    [F]         [Dm]          [G]   
Dù mưa nắng Hà Nội, chẳng thể có nơi nào đẹp h ơn... 
 

      [D]              [Bm]         
Ta muốn đem Hà Nội đi theo, giống như m ang cả Hồ Gươm theo 
      [Em]             [G]      [A]    
Mùa hoa sữa đêm thu chất ngất..Chỉ Hà N ội mới có mà thôi... 
      [D]               [Bm]             
Giá như man g Hà Nội được theo, giống như mang cả bình yên giấc mơ .. 
      [Em]            [G]         [A]  
Hà Nội thươ ng yêu trong nỗi nhớ, cả m ột trời thơ ấu là đ ây.. 
     [D]    
Ôi bình yê n !.... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com