1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hà Nội bình yên

Cuộn trang

[C] [G] [Am] Về đi nh é bình yê n nơi ấu thơ x ưa ... [C] [G] [Am] Về đi nh é về như c hưa bước chân đ i bao giờ [F] [G] [G#] [C] Ôi bóng d áng Hà Nội, từng gốc phố bồi hồi còn mãi.... [C] [F] [G] [Em] Về đây ta tắ m mình, nước sông H ồng nuôi ta lớn lê n năm xưa [Am] [F] [Dm] [G] Chẳng xa c ách nào, dù có t hế nào , thì ta vẫ n sẽ về lại đâ y... [C] [F] [G] [Em] Về đây bên th áp rùa, những phố ph ường thân thương vẫn đông vui [F] [Dm] [G] Dù mưa nắng Hà Nội, chẳng thể có nơi nào đẹp h ơn... [D] [Bm] Ta muốn đem Hà Nội đi theo, giống như m ang cả Hồ Gươm theo [Em] [G] [A] Mùa hoa sữa đêm thu chất ngất..Chỉ Hà N ội mới có mà thôi... [D] [Bm] Giá như man g Hà Nội được theo, giống như mang cả bình yên giấc mơ .. [Em] [G] [A] Hà Nội thươ ng yêu trong nỗi nhớ, cả m ột trời thơ ấu là đ ây.. [D] Ôi bình yê n !....

Video hướng dẫn