1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hà Nội mùa này phố cũng như sông

Cuộn trang

1. Hà Nội mùa [D7] này phố cũng như [Gm] sông Cái rét đầu [Eb] đông chân em run ngâm trong nước [D7] lạnh Hoa sữa thôi [Cm] rơi, em tôi bơi cả chiều trên [Bb] phố Đường Cổ Ngư [D7] xưa, ngập tràn nước sông [Gm] Hồng Hà Nội mùa [Gm] này chiều không có [Cm] nắng Phố [F] vắng nước lên thành con [Bb] sông Quán [Gm] cóc nước dâng ngập qua [Cm] mông Hồ [D7] Tây, [F] giờ không thấy [Bb] bờ [Gm] Hà Nội mùa [Gm] này lòng bao đau [Cm] đớn Ta [F] nhớ đêm nao lạnh đôi [Bb] tay Cho [Gm] đến đêm qua lạnh đôi [Cm] chân Giờ [D7] đây lạnh luôn toàn [Gm] thân 2. Hà Nội mùa [D7] này phố cũng như [Gm] sông Cái rét đầu [Eb] đông chân em run ngâm trong nước [D7] lạnh Hoa sữa thôi [Cm] rơi, em tôi bơi cả chiều trên [Bb] phố Đường Cổ Ngư [D] xưa, ngập tràn nước sông [Gm] Hồng Hà Nội mùa [Gm] này người đi đơm [Cm] cá Phố [F] vắng nước lên thành con [Bb] sông Quán [Gm] cóc nước dâng ngập qua [Cm] mông Hồ [D7] Tây [F] tràn ra Mỹ [Bb] Đình [Gm] Hà Nội mùa [Gm] này lòng bao đau [Cm] đớn Ta [F] nhớ đêm nao lạnh đôi [Bb] tay Cho [Gm] đến đêm qua lạnh đôi [Cm] chân Giờ [D7] đây lạnh luôn toàn [Gm] thân

Video hướng dẫn