1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hà Nội Những Công Trình ( Chế)

Cuộn trang

[C] Những con [Am] đường giờ nắng rát [F] mặt [Dm] khắp phố [G7] phường hàng cây mới [C] chặt [Em] Gió trưa [A7] hè nhẹ bay tóc [Dm] em Khét [G7] mùi dầu [C] hôi [F][G] ĐK: [C] Nhớ những bóng mát trưa [Am][F] Bao năm qua ta đi [Dm] về [C] Nay ta cưa cây đi [Am] rồi [F] Nhớ mãi nhớ mãi khôn [Dm] nguôi [F] Hà Nội rồi sẽ trơ bê [G7] tông Như bị trụi [C] lông [F][G] 2. [C] Có gỗ rồi [Am] chẳng lo gỗ [F] lậu [Dm] Mỗi chim [G7] trời là mất chỗ [C] đậu [Em] Những con [A7] người đang ra sức [Dm] cưa Nhân [G7] danh xây dựng Thủ [C] đô [F][G]

Video hướng dẫn