Hà Nội Niềm Tin Và Hi Vọng

≣≣

Mặt hồ [A]gươm vẫn lung linh mây [D]trời,

Càng toả [D]ngát hương thơm hoa [A]Thủ đô.
Đường lộng [D]gió thênh thang năm cửa [D]ô.
Nghe tiếng [A]cười không quên niềm thương [E7]đau.
Hà Nội [A]đó, niềm tin yêu hy [D]vọng
Của núi [D]sông hôm nay và mai [A]sau.
Chân ta [F#m]bước lòng ung [D]dung tự hào,
Kìa nòng [E7]pháo vẫn vươn lên trời [A]cao.
Ôi [A]Đông Đô! Hùng [F#m]thiêng dấu xưa còn in [D]nơi đây!
Ơi Thăng [E7]Long! Ngày nay chiến công rạng [A]danh non sông.
[F#m]Nội mến yêu [C#m]của ta, [D]thủ đô mến yêu [C#m]của ta
[D]ngôi sao mai rạng [C#7]rỡ.
Sáng [D]soi bóng đêm Trường [F#m]Sơn, lắng trong nước [A]sông Cửu Long,
Nhẹ nâng bước chân [Bm]hành quân, dệt nên tiếng [E7]ca át tiếng bom [A]rền...
Hà Nội chúng [Bm]ta, vọng lời ca thiết [E7]tha… Át tiếng bom [A]rền

Danh sách hợp âm (Click để tắt)