1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hà Nội niềm tin và hy vọng

Cuộn trang

Mặt hồ [C] gươm vẫn lung linh mây [Am] trời Càng toả [G7] ngát hương thơm hoa [C] Thủ đô Đường lộng [Am] gió thênh thang năm [F] cửa ô Nghe tiếng [Dm] cười không quên niềm [G7] thương đau Hà Nội [C] đó, niềm tin yêu hy [F] vọng Của núi [Dm] sông hôm nay và mai [C] sau Chân ta [Em] bước lòng ung dung tự [F] hào Kìa nòng [G7] pháo vẫn vươn lên trời [C] cao Ôi Đông [C] Đô, Hùng [Am] thiêng dấu xưa còn [F] in nơi đây Ơi Thăng [G7] Long, Ngày nay chiến công rạng [C] danh non sông Hà [Am] Nội mến yêu của [Em] ta, thủ [Dm] đô mến yêu của [G7] ta Là [F] ngôi sao mai rạng [E7] rỡ Sáng [C] soi bóng đêm Trường [F] Sơn Lắng trong nước [C] sông Cửu Long Nhẹ [Am] nâng bước chân hành [Dm] quân Dệt nên tiếng [G7] ca át tiếng bom [C] rền Hà Nội [C] đó, niềm tin yêu hy [F] vọng của [G7] hôm nay và mai [C] sau

Video hướng dẫn